Kỹ thuật & Công nghệ mới

vật liệu để nuôi cấy mô tế bào| Blog tổng hợp các kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật 2023

Phần Giới thiệu của chúng tôi không chỉ là về kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật. Đó là về niềm đam mê của chúng tôi đối với công nghệ và những cách nó có thể làm cho cuộc sống của chúng tôi tốt hơn. Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của công nghệ để thay đổi thế giới và chúng tôi luôn tìm kiếm những điều mới cách sử dụng nó để cải thiện cuộc sống của chúng ta.

vật liệu để nuôi cấy mô tế bào, /vat-lieu-de-nuoi-cay-mo-te-bao,

Video: Tạo giống bằng công nghệ tế bào

Chúng tôi là một nhóm các kỹ sư và nhà phát triển đam mê công nghệ và tiềm năng của nó để thay đổi thế giới. Chúng tôi tin rằng công nghệ có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người và chúng tôi cam kết tạo ra các sản phẩm cải thiện chất lượng cuộc sống cho mọi người Chúng tôi không ngừng thúc đẩy bản thân học hỏi các công nghệ mới và phát triển các kỹ năng mới để có thể tạo ra những sản phẩm tốt nhất có thể cho người dùng của mình.

Chúng tôi là một đội ngũ kỹ sư đầy nhiệt huyết, những người thích tạo các video hữu ích về các chủ đề Kỹ thuật. Chúng tôi đã làm video trong hơn 2 năm và đã giúp hàng triệu sinh viên cải thiện kỹ năng kỹ thuật của họ. và mục tiêu của chúng tôi là giúp mọi người phát huy hết tiềm năng của họ.

Phần Giới thiệu của chúng tôi không chỉ là về kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật. Đó là về niềm đam mê của chúng tôi đối với công nghệ và những cách nó có thể làm cho cuộc sống của chúng tôi tốt hơn. Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của công nghệ để thay đổi thế giới và chúng tôi luôn tìm kiếm những điều mới cách sử dụng nó để cải thiện cuộc sống của chúng ta.

vật liệu để nuôi cấy mô tế bào, 2011-05-10, Tạo giống bằng công nghệ tế bào, Công nghệ tế bào là một bộ phận quan trọng của công nghệ sinh học, chủ yếu nghiên cứu các quá trình nuôi cấy tế bào động, thực vật và vi sinh vật để sản xuất sinh khối, sản xuất các hợp chất có hoạt tính sinh học như enzim, vacxin.. làm mô hình thực nghiệm khảo sát các tác động của hóa chất, làm nguyên liệu ghép tế bào và cơ quan..
Xem chi tiết: http://luyenthi.hoc360.vn/bai-giang/lecturedetail.asp?pd_querytitle=tao-giong-bang-cong-nghe-te-bao&pd_seq=370, hoc360

,

Trắc nghiệm: Vật liệu để nuôi cấy mô tế bào là gì?

A. Củ, quả đã chín.

B. Củ, quả còn non.

C. Mô phân sinh đỉnh của thân, cành, rễ.

D. Đồng ý với cả 3 phương án.

Trả lời:

Đáp án đúng: C. Mô phân sinh đỉnh của thân, cành, rễ.

Vật liệu để nuôi cấy mô tế bào là mô phân sinh đỉnh của thân, cành, rễ.

Kiến thức vận dụng để trả lời câu hỏi

1. Khái niệm về phương pháp nuôi cấy mô tế bào

– Nuôi cấy mô tế bào là phương pháp tách rời tế bào, mô nuôi cấy trong môi trường thích hợp và vô trùng để chúng tiếp tục phân bào, biệt hóa thành mô, cơ quan để phát triển thành cây mới.

– Môi trường dinh dưỡng:

+ Nguyên tố đa lượng: N, S, Ca, K, P

+ Nguyên tố vi lượng: Fe, B, Mo, I, Cu

+ Đường: Glucozơ, Saccarozơ

+ Chất điều hòa sinh trưởng: Auxin, Cytokinin

2. Cơ sở khoa học của nuôi cấy mô tế bào thực vật

Mô tế bào là một thành phần của cơ thể nhưng chúng vẫn có tính độc lập riêng biệt. Vì thế, khi tách riêng chúng để nuôi trong một môi trường thích hợp đầy đủ các chất dinh dưỡng, các mô tế bào có thể phát triển thành mô cơ quan, thâm chí là mô cơ thể.

Tế bào thực vật có tính toàn năng. Tức là mọi tế bào sẽ đều có cùng hệ gen và có khả năng sinh sản vô tính. Do đó, chúng có thể được nuôi cấy trong môi trường thuận lợi để tạo ra các cá thể mới đồng loạt về tính trạng, kiểu gen và kiểu hình.

Dựa trên tính toàn năng này, phương pháp nuôi cấy mô tế bào xuất hiện. Cơ sở khoa học của nuôi cấy mô tế bào được dựa trên sự nhân đôi và phân li đồng đều của các nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân.

Thực tế là rất nhiều các tế bào thực vật có khả năng tái sinh thành cây hoàn chỉnh (còn gọi là totipotency – khả năng biệt hóa của tế bào đơn lẻ thành những tế bào chuyên biệt với số lượng không giới hạn).

Các tế bào đơn lẻ, các tế bào thực vật không có thành tế bào (protoplast), các mảnh lá, rễ hoặc thân, thường có thể được sử dụng để tạo ra các tế bào mới trên môi trường nuôi cấy bổ sung các chất dinh dưỡng và hormone thực vật.

3. Quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào

Bước 1: Chọn vật liệu nuôi cấy

– Chọn mẫu tốt, không bị nhiễm bệnh

– Cách làm:

+ Chọn cây mẹ khỏe, sạch bệnh

+ Chọn mô phân sinh đỉnh chồi, đỉnh rễ, bộ phận non

Bước 2: Khử trùng

– Mẫu và dụng cụ được tẩy rửa, khử trùng

– Cắt đỉnh sinh trưởng thành phần tử nhỏ, tẩy rửa, khử trùng ở buồng vô trùng

Bước 3: Tạo chồi

– Môi trường dinh dưỡng:

+ Nguyên tố đa lượng: N, S, Ca, K, P

+ Nguyên tố vi lượng: Fe, B, Mo, I, Cu

+ Đường: Glucozơ, Saccarozơ

– Chất điều hòa sinh trưởng: Auxin, Cytokinin

– Để phát triển thân cành cho chồi trong môi trường dinh dưỡng có bổ sung Cytokinin hoạt hóa tạo chồi

– Bước 4: Tạo rễ

Khi chồi đạt tiêu chuẩn về chiều cao, số lá thì chuyển sang môi trường tạo rễ, bổ sung chất kích thích auxin, IBA…

Bước 5: Cấy cây vào môi trường thích ứng

Chuyển cây sang môi trường thích ứng gần giống với môi trường tự nhiên về: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng

Bước 6: Trồng cây trong vườn ươm

Khi cây đủ chiều cao, thân lá thì chuyển cây ra vườn ươm

>>> Xem thêm: Ý nghĩa của nuôi cấy mô tế bào là

4. Bài tập trắc nghiệm về nuôi cấy mô

Câu 1: Nuôi cấy mô, tế bào là phương pháp

A. Tách rời tế bào, mô giâm trong môi trường có chất kích thích để mô phát triển thành cây trưởng thành.

B. Tách rời tế bào TV nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng thích hợp giống như trong cơ thể sống, giúp tế bào phân chia, biệt hóa thành mô, cơ quan, phát triển thành cây hoàn chỉnh.

C. Tách mô, nuôi dưỡng trong môi trường có chất kích thích tạo chồi, rễ, phát triển thành cây mới.

D. Tách tế bào TV nuôi cấy trong môi trường cách li để tế bào TV sống, phát triển thành cây hoàn chỉnh.

Đáp án đúng: B

Giải thích: 

Nuôi cấy mô, tế bào là phương pháp tách rời tế bào TV nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng thích hợp giống như trong cơ thể sống, giúp tế bào phân chia, biệt hóa thành mô, cơ quan, phát triển thành cây hoàn chỉnh.

Câu 2: Quy trình công nghệ nuôi cấy mô tế bào được thực hiện theo trình tự sau

A. Chọn vật liệu – Tạo chồi – Sát trùng – Tạo rễ

B. Chọn vật liệu – Tạo chồi – Tạo rễ – Cấy cây trong môi trường thích ứng

C. Chọn vật liệu – Tạo rễ – Tạo chồi – Cấy cây trong môi trường thích ứng

D. Chọn vật liệu – Khử trùng – Tạo chồi – Tạo rễ – Cấy trong môi trường thích ứng

Đáp án đúng: D

Câu 3: Ý nghĩa của nuôi cấy mô, TB là:

A. Các sản phẩm không đồng nhất về mặt di truyền.

B. Có trị số nhân giống thấp.

C. Cho ra các sản phẩm đồng nhất về mặt di truyền.

D. Phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, khí hậu.

Đáp án đúng: C. Cho ra các sản phẩm đồng nhất về mặt di truyền.

Giải thích: Ý nghĩa của nuôi cấy mô, TB là cho ra các sản phẩm đồng nhất về mặt di truyền.

Xem thêm nội dung chi tiết vật liệu để nuôi cấy mô tế bào ở đây…

* Đáp án

C

* Hướng dẫn giải

Vật liệu để nuôi cấy mô tế bào là mô phân sinh đỉnh của thân, cành, rễ.

Xem thêm nội dung chi tiết vật liệu để nuôi cấy mô tế bào ở đây…

Kết quả tìm kiếm Google:

Vật liệu nuôi cấy mô tế bào thường là mô chưa phân hóa …

Vật liệu nuôi cấy mô tế bào thường là mô chưa phân hóa trong các đỉnh sinh trưởng của rễ, thân, lá là những tế bào của: A. Tế bào của mô phân sinh. B. Tế bào …. => Xem ngay

Vật liệu để nuôi cấy mô tế bào là: – Hoc247

Vật liệu để nuôi cấy mô tế bào là: A. Củ, quả đã chín. B. Củ, quả còn …. => Xem ngay

Vật liệu để nuôi cấy mô tế bào là : Củ, quả đã chín – Hoc247.net

Câu hỏi: Vật liệu để nuôi cấy mô tế bào là : A. Củ, quả đã chín. B. Củ, quả còn non. C. Mô phân sinh đỉnh của thân, cành, rễ. D. Đồng ý với cả 3 phương án.. => Xem ngay

Vật liệu để nuôi cấy mô tế bào là gì? – Hoc247

Câu hỏi: Vật liệu để nuôi cấy mô tế bào là gì? A. Củ, quả đã chín. B. Củ, quả còn non. C. Mô phân sinh đỉnh của thân, cành, rễ.. => Xem ngay

Vật liệu để nuôi cấy mô tế bào là – Đọc Tài Liệu

16 thg 10, 2020 — Vật liệu để nuôi cấy mô tế bào là: C. Mô phân sinh đỉnh của thân, cành, rễ Trắc nghiệm môn Công nghệ Lớp 10.. => Xem ngay

Xem thêm nội dung chi tiết vật liệu để nuôi cấy mô tế bào ở đây…

1. Top 18+ Vật Liệu Để Nuôi Cấy Mô Tế Bào Thường Là Vật liệu để nuôi cấy mô tế bào là:

Vật liệu để nuôi cấy mô tế bào là mô phân sinh đỉnh của thân, cành, rễ

Vật liệu nuôi cấy thường là tế bào của mô phân sinh (mô chưa phân hoá trong các đỉnh sinh trưởng của rễ, thân, lá).

Vật liệu để nuôi cấy mô tế bào không bị nhiễm bệnh được trồng trong buồng cách li.

Nuôi cấy mô tế bào có thể bắt đầu từ loại tế bào nào?

A. Tế bào hợp tử

B. Tế bào phôi sinh

C. Tế bào phân hóa

D. Tế bào phân sinh

Quy trình công nghệ nuôi cấy mô tế bào được thực hiện theo trình tự sau:

A. Chọn vật liệu – Tạo chồi – Sát trùng – Tạo rễ

B. Chọn vật liệu – Tao chồi – Tạo rễ – Cấy cây trong môi trường thích ứng

C. Chọn vật liệu – Tạo rễ – Tạo chồi – Cấy cây trong môi trường thích ứng

D. Chọn vật liệu – Khử trùng – Tạo chồi – Tạo rễ – Cấy trong môi trường thích ứng

Ưu điểm của nhân giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào:

A. Hệ số nhân giống cao, nhân giống nhanh

B. Cây được tạo ra sạch bệnh

C. Duy trì được tính tốt của cây bố mẹ

D. Cả A, B, C

Cơ sở khoa học của công nghệ nuôi cấy mô tế bào?

A. Tế bào có tính toàn năng

B. Tế bào chỉ chuyên hóa đặc hiệu

C. Tế bào không thể phát triển thành cây

D. Mô tế bào không thể sống độc lập

Ý nghĩa của công nghệ nuôi cấy mô tế bào?

A. Làm giảm sức sống của cây giống

B. Làm phong phú giống cây trồng

C. Làm tăng hệ số nhân giống

D. Làm giảm hệ số nhân giống

Nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào không có ý nghĩa nào sau đây?

A. Có hệ số nhân giống thấp

B. Có thể nhân giống cây trồng ở quy mô công nghiệp

C. Cho ra các sản phẩm đồng nhất về mặt di truyền

D. Nếu nguyên liệu nuôi cấy hoàn toàn sạch bệnh thì sản phẩm nhân giống sẽ hoàn toàn sạch bệnh

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111
Lượt xem: 41114111

Xem thêm nội dung chi tiết vật liệu để nuôi cấy mô tế bào ở đây…

Từ khóa người dùng tìm kiếm liên quan đến chủ đề vật liệu để nuôi cấy mô tế bào vật liệu để nuôi cấy mô tế bào

công nghệ tế bào, on thi mon sinh, bai giang mon sinh, video bai giang, on thi dai hoc, bai giang mien phi, hoc360

.

Chúng tôi bắt đầu trang web này bởi vì chúng tôi đam mê các kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật. Chúng tôi nhận thấy nhu cầu về video chất lượng có thể giúp mọi người tìm hiểu về các chủ đề kỹ thuật. Chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể tạo ra sự khác biệt bằng cách tạo ra những video vừa nhiều thông tin vừa hấp dẫn. Chúng tôi ‘ liên tục mở rộng thư viện video của mình và chúng tôi luôn tìm kiếm những cách mới để giúp người xem học hỏi.

Tóm lại, việc đạt được các kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật có thể cực kỳ có lợi. Nó không chỉ có thể khiến bạn tự tin và có năng lực hơn trong lĩnh vực của mình mà còn có thể khiến bạn dễ tiếp thị hơn với các nhà tuyển dụng tiềm năng. Kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật có thể mang lại cho bạn lợi thế cạnh tranh trong thị trường việc làm, vì vậy nếu bạn đang muốn cải thiện triển vọng nghề nghiệp của mình, bạn nên dành thời gian để phát triển bộ kỹ năng của mình. Việc đạt được kiến ​​thức và kỹ năng kỹ thuật có thể cực kỳ có lợi vì nhiều lý do. Hơn nữa, việc hiểu các chủ đề kỹ thuật có thể giúp bạn cải thiện khắc phục sự cố và tránh các vấn đề tiềm ẩn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button