Công nghệ thông tin

Thuốc thử nghiệm điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc đang bán trên thị trường

Theo Cục Quản lý Dược, gần đây Cục có cho phép nhập khẩu một số đơn hàng dược chất, bán thành phẩm thuốc Molnupiravir, Favipiravir, Baricitinib, 2-Deoxy-D-Glucose để phục vụ thử nghiệm điều trị COVID-19 hoặc sản xuất thuốc để xuất khẩu.

Trong Công văn đồng ý nhập khẩu cho các đơn hàng, Cục Quản lý Dược yêu cầu cơ sở chỉ được sử dụng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm, sản xuất thuốc xuất khẩu, không sử dụng vào mục đích khác, không lưu thông trên thị trường. Thuốc thành phẩm sản xuất không được lưu hành tại Việt Nam.

“Tuy nhiên, hiện nay có hiện tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để buôn bán thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc”- Cục Quản lý Dược cho biết.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược yêu cầu 24 cơ sở nhập khẩu nguyên liệu sản xuất Molnupiravir, Favipiravir sử dụng nguyên liệu được cấp phép nhập khẩu đúng mục đích, theo Công văn đồng ý nhập khẩu Molnupiravir, Favipiravir, Baricitinib, 2-Deoxy-D-Glucose của Cục Quản lý Dược.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu báo cáo, cập nhật trong vòng 24 giờ kể từ khi có thay đổi (tăng, giảm) về số lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Molnupiravir, Favipiravir, Baricitinib, 2-Deoxy-D-Glucose) trên trang điện tử dichvucong.dav.gov.vn và gửi báo cáo về tình hình nhập khẩu, sử dụng các nguyên liệu tại công ty.

Thực tế thời gian qua do có hàng chục ngàn F0 điều trị tại nhà và nhu cầu dự trữ thuốc, các thuốc kể trên đã được bán trực tuyến khá nhiều, mặc dù Bộ Y tế cho biết đây là sản phẩm đang được thử nghiệm, nghiên cứu và phải có hướng dẫn của bác sĩ.

=> Xem thêm: Sức khỏe và đời sống

Back to top button