Kỹ thuật & Công nghệ mới

thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng| Blog tổng hợp các kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật 2023

Phần Giới thiệu của chúng tôi không chỉ là về kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật. Đó là về niềm đam mê của chúng tôi đối với công nghệ và những cách nó có thể làm cho cuộc sống của chúng tôi tốt hơn. Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của công nghệ để thay đổi thế giới và chúng tôi luôn tìm kiếm những điều mới cách sử dụng nó để cải thiện cuộc sống của chúng ta.

thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng, /thiet-ke-co-so-du-lieu-quan-ly-ban-hang,

Video: Hướng dẫn Gán dữ liệu, vẽ nhãn, trích lục Bản Đồ

Chúng tôi là một nhóm các kỹ sư và nhà phát triển đam mê công nghệ và tiềm năng của nó để thay đổi thế giới. Chúng tôi tin rằng công nghệ có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người và chúng tôi cam kết tạo ra các sản phẩm cải thiện chất lượng cuộc sống cho mọi người Chúng tôi không ngừng thúc đẩy bản thân học hỏi các công nghệ mới và phát triển các kỹ năng mới để có thể tạo ra những sản phẩm tốt nhất có thể cho người dùng của mình.

Chúng tôi là một đội ngũ kỹ sư đầy nhiệt huyết, những người thích tạo các video hữu ích về các chủ đề Kỹ thuật. Chúng tôi đã làm video trong hơn 2 năm và đã giúp hàng triệu sinh viên cải thiện kỹ năng kỹ thuật của họ. và mục tiêu của chúng tôi là giúp mọi người phát huy hết tiềm năng của họ.

Phần Giới thiệu của chúng tôi không chỉ là về kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật. Đó là về niềm đam mê của chúng tôi đối với công nghệ và những cách nó có thể làm cho cuộc sống của chúng tôi tốt hơn. Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của công nghệ để thay đổi thế giới và chúng tôi luôn tìm kiếm những điều mới cách sử dụng nó để cải thiện cuộc sống của chúng ta.

thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng, 2016-04-07, Hướng dẫn Gán dữ liệu, vẽ nhãn, trích lục Bản Đồ, Hướng dẫn Gán dữ liệu, vẽ nhãn, trích lục Bản Đồ, Trắc Địa Pro

,

Nội dung Text: Đề tài: Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng

 1. cở sở
  dữ liệu

  Nhóm 1
  Lớp hp:1201
  Đề tài: Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bán
  hàng

 2. Mở đầu
 3. Bài toán cụ thể

  Cửa hàng THẾ GIỚI DI ĐỘNG cần quản lý việc bán các mặt
  hàng với mô tả như sau:
  – Khi bán hàng, cửa hàng sẽ lưu lại thông tin c ủa khách hàng :
  mã khách hàng, tên khách hàng , địa chỉ, số điện thoại
  – Mỗi lần bán hàng : cửa hàng sẽ tạo ra các hóa đơn bán để
  lưu giữ thông tin. Các hóa đơn bán này bao gồm : số hóa đ ơn,
  tên mặt hàng bán,ngày bán, số lượng bán, đơn giá, s ố ti ền
  bán hàng.
  – Mỗi hóa đơn sẽ do một nhân viên phụ trách việc tạo lập và
  lưu trữ tại thời điểm bán hàng. Thông tin về các nhân viên nh ư
  : mã nhân viên (mỗi nhân viên có một mã số riêng) , tên nhân
  viên ,địa chỉ, giới tính,số điện thoại cũng được công ty lưu
  trữ để tiện việc quản lý.

 4. II.Xây dựng các mô hình thực
  thể liên kết
  1.Xác định các thực thể
  NV(Ma NV,Ho ten, Đia chi, Ngay sinh,Gioi

  tinh,SDT)
  HDBAN(Ma HDBAN, Ten mat hang, Ngay

  ban, So luong, Don gia, Tong tien)
  K_HANG(Ma K_HANG,Ho ten, Dia chi,

  SDT K_HANG)
  Trong đó SDT K_HANG là một thuộc tính
  đa trị

 5. II.Xây dựng các mô hình thực
  thể liên kết
  2.Mối quan hệ giữa các thực thể
  a. Mối quan hệ giữa NV và HD_BAN

  b.Mối quan hệ giữa K_HANG và HD_BAN

 6. Mô hình thực thể liên
  kết

  Dia
  So
  chi Ten luong
  MA
  Ho
  MH
  HDBAN
  ten
  Ma NV 1,n (1,1) HDBAN
  NV
  Don
  gia
  Lập

  1
  1,
  Tong
  Gioi tinh
  Ngay tien
  Đặ t
  sinh bở i Ngay ban
  SDT 1,n

  K_HANG

  SDT K_HANG
  Ma
  K_HANG
  Dia chi
  Ho ten

 7. III.Chuyển sang mô hình quan
  hệ
  1.Chuyển các tập thực thể liên kết thành
  các quan hệ cùng tên và tập thuộc tính
  và quan hệ không chứa thuộc tính đa trị
  – NV(Ma NV, Ho ten, Dia chi, Ngay sinh,
  Gioi tinh, SDT)
  – HDBAN(Ma HD_BAN,Ten MH,Ngay ban,
  So luong, Don gia, Tong tien)
  – K_HANG(Ma K_HANG, Ho ten, Dia chi)
 8. III.Chuyển sang mô hình
  quanị hệ
  2.Biến đổi thuộc tính đa tr

  SDT K_HANG(SDT K_HANG,Ma

  K_HANG)

 9. III.Chuyển sang mô hình
  quan hệ
  3.Xử lý các mối quan hệ

  Mối quan hệ 1-n

  HDBAN(Ma HDBAN,Ma NV,Ma K_HANG,Ten MH,Ngay

  ban,So luong,Don gia(VND),Tong tien(VND)).

 10. III.Chuyển sang mô hình quan
  hệ
  4.Mô tả chi tiết các quan hệ
  a.Quan hệ NV(nhân viên)
 11. III.Chuyển sang mô hình quan
  hệ
  b.Quan hệ HDBAN( hóa đơn bán hàng)
 12. III.Chuyển sang mô hình quan
  hệ
  c.Mối quan hệ K_HANG( khách mua hàng)
  Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu dữ Loại dữ Khóa Khóa ngọi
  liệu liệu chính

  Mã số khách hàng Bắt buộc
  Ma K_HANG Text x

  Họ tên khách hàng Bắt buộc
  Ho ten Text

  Địa chỉ khách hàng Bắt buộc
  Dia chi Text

 13. III.Chuyển sang mô hình quan
  hệ
  d.Mối quan hệ SDT K_HANG(số điện thoại
  khách hàng)
  Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu dữ Loại dữ liệu Khóa chính Khóa ngoại
  liệu

  Số điện thoại khách hàng Bắt buộc
  SDT K_HANG Number x

  Mã số khách hang Bắt buộc
  Ma K_HANG Text x

 14. III.Chuyển sang mô hình quan
  hệ
  5.Lược đồ quan hệ
  Ma NV Ho ten Dia chi Ngay sinh Gioi tinh SDT
  NV

  Ma HDBAN Ma NV Ma K_HANG Ten MH Ngay ban So luon Don gia Tong tien

  HDBAN
  Ma K_HANG Ho ten Dia chi SDT

  K_HANG
  SDT K_HANG Ma K_HANG

  SDT K_HANG

 15. IV.Cài đặt trong máy tính

  1.Tạo bảng và liên kết

  Kết quả sau khi tạo bảng và

  nhập dữ liệu
  2.Thực hiện

  truy vấn

 16. Thanks for the listen!

Xem thêm nội dung chi tiết thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng ở đây…

Thiết kế sở dữ liệu quản bán hàng

… cở sở dữ liệu Đề tài: Thiết kế sở dữ liệu quản bán hàng Nhóm 1Lớp hp:1201III.Chuyển sang mô hình quan hệ4.Mô tả chi tiết … liên kếtKết quả sau khi tạo bảng và nhập dữ liệu Thanks for the listen!Mở đầuBài toán cụ thểCửa hàng THẾ GIỚI DI ĐỘNG cần quản việc bán các mặt hàng với mô tả như sau:- Khi bán hàng, hàng sẽ lưu lại thông tin của khách hàng : mã khách hàng, tên khách hàng , địa chỉ, số điện thoại- Mỗi lần bán hàng : cửa hàng sẽ tạo ra các hóa đơn bán để lưu giữ thông tin. Các hóa đơn bán…

 • 16
 • 23,209
 • 43

Xem thêm nội dung chi tiết thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng ở đây…

Giới thiệu

Với sự ra đời của .Net và Visual Studio của Microsoft, việc xây dựng một chương trình quản lý với cơ sở dữ liệu đã đơn giản hơn rất nhiều. Bài này hướng dẫn bạn cách tạo ứng dụng quản lý bán hàng lưu niệm sử dụng ngôn ngữ lập trình C# và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Tham khảo thêm khoá học đầy đủ lập trình .NETkhoá thành thạo với lập trình C#.

1. Yêu cầu

Xây dựng chương trình quản lý cửa hàng Bán hàng lưu niệm sử dụng ngôn ngữ C# và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Hệ thống có các chức năng cơ bản như quản lý mặt hàng, quản lý khách hàng, quản lý hoá đơn bán. Cửa hàng có thể có một hoặc nhiều người bán, với mỗi hoá đơn bán hàng phải có thông tin của người bán cho khách hàng cụ thể.

2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

a) Tạo ứng dụng mới

– Tên project: QuanLyBanHang

b) Tạo cơ sở dữ liệu

– Trong cửa sổ  Solution Explorer, nháy phải chuột lên tên ứng dụng, chọn Add ->New Item… Chọn Data -> Service-based Database (hoặc SQL Database trong Visual Studio Net 2005).

– Đặt tên cơ sở dữ liệu: Quanlybanhang.mdf

– Tạo các bảng: Trong cửa sổ Server Explorer, chọn cơ sở dữ liệu, nháy phải lên Tables, chọn Add New Table…

Bảng tblChatLieu (chất liệu)

Bảng tblKhach (khách)

Bảng tblHang (hàng)

Bảng tblNhanVien (nhân viên)

Bảng tblHDBan (hoá đơn bán)

Bảng tblChiTietHDBan (chi tiết hoá đơn bán)

Quan hệ giữa các bảng (Relationship)

Một số chú ý

– Để cho phép người dùng sửa đổi thông tin của các bảng, thực hiện như sau:

Vào Tools -> Options, chọn Database Tools ->Table and Database Designers, bỏ dấu chọn ở mục Prevent saving changes that require table re-creation.

– Xoá liên kết tới bản sao cơ sở dữ liệu: trong cửa sổ Solution Explorer, nháy phải lên file dữ liệu (Quanlybanhang.mdf), chọn Exclude From Project

– Thực hiện kết nối dữ liệu:

Trong Server Explorer, nháy phải Data Connections, chọn Add Connection, chọn Microsoft SQL Server Database File, nhấn Continue. Trong hộp thoại Add Connection, nhấn Browse tìm file dữ liệu (Quanlybanhang.mdf) (tìm đến thư mục Project của bạn). Nhấn Test Connection, nếu thành công sẽ xuất hiện thông báo “Test connection succeeded”.

– Nên tạo thư mục chứa ảnh: nháy phải lên tên project QuanLyBanHang, chọn Add, chọn New Folder, đặt tên thư mục là Images. Nháy phải lên thư mục Images, chọn Add, chọn Existing Item và duyệt chọn các file ảnh, nhấn Add để thêm vào thư mục Images.

Xem video hướng dẫn

Xem thêm nội dung chi tiết thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng ở đây…

Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng?

Kết quả tìm kiếm Google:

Đề tài: Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng – TaiLieu.VN

Cửa hàng THẾ GIỚI DI ĐỘNG cần quản lý việc bán các mặt hàng với mô tả như sau: – Khi bán hàng, cửa hàng sẽ lưu lại thông tin của khách hàng : mã khách hàng, …. => Xem ngay

Xây dựng chương trình quản lý bán hàng | Tìm ở đây

b) Tạo cơ sở dữ liệu — Chọn Data -> Service-based Database (hoặc SQL Database trong Visual Studio Net 2005). – Đặt tên cơ sở dữ liệu: Quanlybanhang.mdf.. => Xem ngay

phân tích cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng – 123doc

Tìm kiếm phân tích cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng , phan tich co so du lieu quan ly ban hang tại 123doc – Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt Nam.. => Xem ngay

Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng – Tài liệu – 123doc

Tài liệu về Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng – Tài liệu , Thiet ke co so du lieu quan ly ban hang – Tai lieu tại 123doc – Thư viện trực tuyến hàng …. => Xem ngay

cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng trực tuyến – 123doc

Tìm kiếm cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng trực tuyến , co so du lieu quan ly ban hang truc tuyen tại 123doc – Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt Nam.. => Xem ngay

Xem thêm nội dung chi tiết thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng ở đây…

Từ khóa người dùng tìm kiếm liên quan đến chủ đề thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng

Hướng dẫn Gán dữ liệu, vẽ nhãn, trích lục Bản Đồ, trắc địa pro, trắc địa bản đồ, địa chính, quản lý đất đai, trích lục bản đồ, gán dữ liệu, Famis, Microstaion, Vẽ nhãn, sinh viên quản lý đất đai, trường đại học mỏ địa chất hà nội, học viện nông nghiệp, tài nguyên môi trường, nông lâm hues, đại học lâm nghiệp Bài tập cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng, Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý cửa hàng ăn uống, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng – tin học 12, Cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng, Tạo cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng SQL, Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý khách hàng, Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hàng hóa, Cơ sở dữ liệu quản lý sản phẩm

.

Chúng tôi bắt đầu trang web này bởi vì chúng tôi đam mê các kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật. Chúng tôi nhận thấy nhu cầu về video chất lượng có thể giúp mọi người tìm hiểu về các chủ đề kỹ thuật. Chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể tạo ra sự khác biệt bằng cách tạo ra những video vừa nhiều thông tin vừa hấp dẫn. Chúng tôi ‘ liên tục mở rộng thư viện video của mình và chúng tôi luôn tìm kiếm những cách mới để giúp người xem học hỏi.

Tóm lại, việc đạt được các kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật có thể cực kỳ có lợi. Nó không chỉ có thể khiến bạn tự tin và có năng lực hơn trong lĩnh vực của mình mà còn có thể khiến bạn dễ tiếp thị hơn với các nhà tuyển dụng tiềm năng. Kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật có thể mang lại cho bạn lợi thế cạnh tranh trong thị trường việc làm, vì vậy nếu bạn đang muốn cải thiện triển vọng nghề nghiệp của mình, bạn nên dành thời gian để phát triển bộ kỹ năng của mình. Việc đạt được kiến ​​thức và kỹ năng kỹ thuật có thể cực kỳ có lợi vì nhiều lý do. Hơn nữa, việc hiểu các chủ đề kỹ thuật có thể giúp bạn cải thiện khắc phục sự cố và tránh các vấn đề tiềm ẩn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button