Takdim etmek

Takdim etmek

Bu makale bilimsel yayınlar hakkındadır, uzman olmayan yayınlar için bkz. Bilimsel dergilerin listesi. Bilimsel yayıncılıkta, bilimsel bir dergi (artık genellikle bilimsel dergi olarak adlandırılır), genellikle yeni araştırmalar hakkında rapor vererek bilimin ilerlemesini sürdürmeyi amaçlayan bir süreli yayındır.

içerik

Bilimsel dergilerdeki makaleler çoğunlukla profesyonel gazeteciler yerine öğrenciler, araştırmacılar ve profesörler gibi aktif bilim insanları tarafından yazılır. Yayınlanmış binlerce bilimsel dergi vardır ve daha birçoğu geçmişte çeşitli noktalarda yayınlanmıştır (bilimsel dergilerin listesine bakınız). Nature gibi en eski dergilerden bazıları çok çeşitli bilimsel alanlarda bilimsel makaleler ve makaleler yayınlasa da, çoğu dergi oldukça uzmanlaşmıştır. Bilimsel dergiler, makalelerin derginin bilimsel kalite ve değer standartlarını karşılamasını sağlamak amacıyla hakemli makaleler içerir. Bilimsel dergiler profesyonel dergilere çok benzese de aslında oldukça farklıdırlar. Bilimsel bir derginin sayıları, bir dergiyi okur gibi nadiren tesadüfen okunur. Araştırma sonuçlarının yayınlanması, bilimsel yöntemin önemli bir parçasıdır. Deneyleri veya hesaplamaları açıklıyorlarsa, bağımsız bir araştırmacının sonuçları doğrulamak için deneyi veya hesaplamayı tekrarlayabilmesi için yeterli ayrıntı sağlamalıdırlar. Bu tür makalelerin her biri kalıcı bilimsel kayıtların bir parçası haline gelir.

Web Sitesinde Yatırılan Bilimsel Makalelere İlişkin Düzenlemeler

1. Her makale 5-7 sayfa uzunluğunda, A4 210 x 297 mm kağıda yazılmış, çizimler, sayılar ve referanslar dahil.

2. Hizalama: üst: 2.5cm; alt: 4cm; sol: 2.5cm; sağ: 2.5cm;

3. Makale bilgi öğeleri:

– 2 dilde sunulan makalenin başlığı, özeti, anahtar kelimeleri: Vietnamca ve İngilizce.

– Başlık: 10-12 kelime uzunluğunda, kısaltmalar, formüller, özel karakterler kullanmayın.

– Özet: 100-150 kelime uzunluğunda, özet, makalenin sonuçlarını ve yeniliğini yansıtır

– Anahtar kelimeler: virgülle ayrılmış 3-5 kelime veya kelime öbeği

4. Makale içeriği 02 sütuna bölünmüştür, iki sütun arasındaki mesafe: 0.7cm; İçeriğin Giriş, Yöntem, Deney, Tartışma, Sonuç gibi en fazla 5 bölüme ayrılması önerilir.

5. Çizimler, tablolar: Siyah beyaz yazdırırken netlik sağlayacak şekilde doğru yere yerleştirilmesi gerekir. Yazı işleri ofisi, düşük kaliteli çizimler için orijinal sürümü yeniden yapmaz. Şekil ve tablolara makalede atıfta bulunulmalı ve isim verilmelidir.

6. Referanslar:

– Kaynaklar makalenin sonunda yer alır, belge sayısı 10’u geçmemelidir.

– Yalnızca makalede atıfta bulunulan ve makalede atıf sırasına göre düzenlenmiş belgelere yer veriniz.

– Dergi ise: Yazar adı, dergi adı, cilt, sayı, yıl (yıl parantez içinde) numara sayfası.

– Kitap ise: Yazarın adı, başlığı, yayıncısı, yeri, zamanı ve basım yılı.

– Tez veya tez ise: Yazarın adı; tez veya tez başlığı; yönetim organı ve koruma yılı.

– Konferans veya seminer ise: Yazarın adı; makale başlığı; Organizasyon birimleri; yer; yıl; Sayfa.

– Latin alfabesi dışındaki yabancı harfler, ortak kurallara göre Latin harflerine dönüştürülür.

7. Yönetim ajansı ile araştırma konusu altındaki çalışmalara, ajansın yayın lisansı (temanın adı, kodu, proje liderinin adı, yönetim seviyesi …) eşlik etmelidir.

8. Yayın ofisi, yayınlanmamış makaleleri yeniden göndermez. Makalenin düzeltilmesi için yazarına iade edilmesi gerekiyorsa, teslim alma tarihi tamamlanmış makalenin teslim alındığı tarih olacaktır.

9. Kolay iletişim için yazar veya asıl yazar (ortak yazarlar olması durumunda) gereklidir sayfa 1’deki Dipnot’ta telefon numarası, e-posta adresi belirtmelidir.

10- Yazar bilgilerinde, teşekkür bilgilerinde yapılacak değişiklikler tüm yazarlar tarafından yazılı olarak onaylanmalı ve Yayın Kurulu’na gönderilmelidir.

Back to top button