Xây dựng & Kiến trúc

Rees-Mogg được Truss trao vai trò bộ trưởng quan trọng – Kiến thức mới 2024

Rees-Mogg được Truss trao vai trò bộ trưởng quan trọng
– Cập nhật kiến thức mới nhất năm 2024

Diễn đàn duy nhất dành cho toàn ngành, đa lĩnh vực để tìm kiếm và chia sẻ kiến thức về quy hoạch, thiết kế, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, công nghệ xây dựng và vận hành các tài sản được xây dựng.


Jacob Rees-Mogg đã được thủ tướng sắp tới Liz Truss bổ nhiệm làm thư ký kinh doanh mới trong bối cảnh nội các của bà có một cuộc cải tổ đáng kể, đồng thời chứng kiến ​​Kwasi Kwarteng trở thành thủ tướng mới. Nội các mới nhậm chức của Thủ tướng đã chứng kiến ​​một số người trung thành và chính phủ cấp thấp,…


ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY