Xây dựng & Kiến trúc

Quy trình công nghệ các loại trạm trộn bê tông – Xi măng Việt Nam

(01/04/2016 11:39:00 AM)
Trong quá trình thiết kế trạm trộn bê tông, các kĩ sư không thể bỏ qua việc phân tích để lựa chọn cho mình một quy trình công nghệ hợp lý với nhiệm vụ thiết kế. Bài viết này xin giới thiệu 4 quy trình công nghệ điển hình cho các trạm trộn bê tông cưỡng bức dạng tháp, trạm trộn bê tông cưỡng bức dạng nằm ngang, trạm trộn bê tông liên tục và trạm trộn bê tông chu kỳ.• Trong đó:

(1): Phễu chứa và định lượng sơ bộ;


(2): Tang sấy cát đá;


(3): Băng gầu;


(4): Thiết bị sàng;


(5): Lọc và thu bụi;


(6): Bồn chứa bột đá;


(7): Buồng trộn;


(8): Bình cân nhựa nóng;


(9): Thiết bị cân đong cát đá nóng và bột đá.

• Nguyên lý hoạt động:

Trạm trộn dạng tháp: vật liệu từ hộp cấp liệu 1 đến tang sấy 2. Sau khi được sấy khô để giảm độ ẩm, loại bỏ tạp chất hiện có và tăng nhiệt độ của cốt liệu. Sau đó nó được vận chuyển theo phương đứng nhờ băng tải gầu đến thiết bị sàng, để phân loại và định lượng trước khi đưa vào máy trộn cùng với bi tum và bột khoáng.

2 Trạm trộn bê tông cưỡng bức dạng nằm ngang:

• Sơ đồ chung:


 • Trong đó:

(1): Bồn chứa sản phẩm;


(2): Thiết bị cấp bột đá;


(3): Thiết bị cân đá nóng;


(4): Sàng đá cát;


(5): Lọc và thu bụi;


(6): Phễu chứa và định lượng sơ bộ đá cát;


(7): Tang sấy đá cát;


(8): Thiết bị định lượng nhựa kiểu liên tục;


(9): Máy trộn kiểu liên tục.

• Nguyên lý hoạt động:

Ngược lại dạng tháp, dạng nằm ngang: vật liệu sau khi được đưa vào tang sấy được vận chuyển lên sàng để phân loại, sau đó từ mặt đất chúng lại được vận chuyển lên máy trộn với bi tum và bột đá.

3. Trạm trộn bê tông liên tục:

• Sơ đồ trạm trộn:


 

• Trong đó:

(1): Phễu chứa vật liệu;


(2): Thiết bị cấp liệu và định lượng sơ bộ;


(3): Băng gầu nguội;


(4): Tang sấy;


(5): Buồng đốt tang sấy;


(6): Máy dẫn vật liệu nóng vào chân băng gầu nóng;


(7): Băng gầu nóng số 1;


(8): Thiết bị thu bụi;


(9): Phễu chứa vật liệu nóng;


(10): Sàng phân loại;


(11): Băng gầu nóng số 2;


(12): Thiết bị cung cấp nhựa;


(13): Tang trộn;


(14): Cửa xả bê tông nhựa;


(15): Thiết bị định lượng vật liệu liên tục;


(16): Thiết bị dẫn bụi vào chân băng gầu nóng.


• Nguyên lý hoạt động:

Vật liệu cát, đá dăm các cỡ được đưa vào phễu (1) để xuống thiết bị cấp liệu và định lượng sơ bộ (2), rồi chuyển liên tục vào băng gầu (3) để đưa vật liệu vào tang sấy (4), vật liệu được rang sấy nhờ buồng đốt (5) sau khi đạt nhiệt độ quy định được máng dẫn (6) và băng tải gầu nóng (7) vận chuyển đến sàng phân loại (10) tại đây sàng phân ra 3 cỡ hạt .Mỗi ngăn phễu (9) chứa một cỡ hạt ngăn thứ 4 chứa bột đá. Từ ngăn phễu chứa này các vật liệu được đổ vào thiết bị định lượng liên tục 13 nhờ băng gầu nóng (11). Nhựa được bơm liên tục vào tang trộn (13) nhờ thiết bị cấp nhựa (12). Sau khi trộn đạt yêu cầu đổ ra cửa xả (14), dùng thiết bị thu bụi (8) để lắng bụi lại ,bụi này lắng đọng sẽ tháo vào thiết bị (16) để đổ vào băng gầu (7) đưa lên sàng (10) sau đó theo cỡ hạt mà để vào ngăn phễu (9). Phần khói và bụi nhỏ sẽ theo quạt hút và ống khói thải ra ngoài trời.

4. Trạm trộn bê tông chu kỳ:

• Sơ đồ trạm trộn:


  
 

• Trong đó:

(1): Phễu cấp liệu nguội;


(2): Thiết bị định lượng sơ bộ;


(3): Băng vận chuyển;


(4): Tang sấy;


(5): Buồng đốt;


(6): Các silo;


(7): Thiết bị thu bụi;


(8): Băng gầu nóng;


(9): Sàng phân loại;


(10): Kho chứa phụ gia;


(11): Băng gầu phụ gia;


(12): Phễu cân;


(13): Thùng trộn;


(14): Thiết bị định lượng nhựa;


(15): Thiết bị chuyển bê tông nhựa;


(16): Xe vận chuyển;


(17): Thiết bị cấp nhựa.


• Nguyên lý hoạt động:

Cát đá từ kho bãi được máy bốc xúc đưa vào các ngăn phễu cấp liệu (1), mỗi ngăn chứa một loại vật liệu riêng biệt .Phía dưới mỗi phễu có gắn thiết bị định lượng sơ bộ vật liệu , vật liệu sẽ rơi xuống máng cấp liệu (2) trước khi đưa vào băng chuyền (3) rồi đưa lên thùng sấy vật liệu (4). Ở đây vật liệu cát đá, đá dăm được rang sấy đến nhiệt độ 200 – 220oC nhờ ngọn lửa ở buồng đốt (5). Hơi nóng sau khi đã đi từ đầu này sang đầu kia của thùng sấy sẽ đi vào các thiết bị thu bụi (7) và các xi lô (6) trước khi được thải ra ngoài không khí. Bụi được thu lại ở các thiết bị (6) và (7) nếu khong chứa hạt sét có tính cơ lý thích hợp sẽ được đưa về thùng bột đá để sử dụng lại. Vật liệu đá dăm các cỡ và cát sau khi được rang nóng đến nhiệt độ 200 – 220oC sẽ theo gầu nóng (8) đưa vào máy sàng (9).Tại đây, máy sàn phân loại ra 3 cỡ hạt. Mỗi cỡ hạt sẽ rơi xuống một ngăn tương ứng của thùng chứa. Bột đá được chuyển từ kho chứa phụ gia (10) đến một ngăn riêng của thùng chứa nhờ băng gầu (11). Dưới các ngăn của thùng chứa là các thiết bị cân đong (12). Tại đây, các hỗn vật liệu lại được cân đong theo đúng tỷ lệ quy định của hỗn hợp bê tông nhựa và rồi được đưa vào thùng trộn (13). Nhựa sau khi được đun nóng đến nhiệt độ 160 – 165oC ở thiết bị nấu nhựa (17), qua ống dẫn và bơm, nhựa được bơm và định lượng lại tại thiết bị định lượng (14) rồi bơm vào thùng trộn. Hỗn hợp đá, cát, bột đá(hoặc có thêm phụ gia) được trộn đều trong thùng trộn (13) với thời gian từ 10 – 25s. Sau đó, nhựa sẽ phun vào và nhào trộn tiếp từ 10 – 20s rồi mới mở cửa xả để đổ sản phẩm vào xe vận chuyển. Nhiệt độ của hỗn hợp bê tông sau khi trộn phải đạt từ 160 – 165oC (nếu vận chuyển đi xa nhiệt độ có thể bằng 170oC).


 

Bích Ngọc (TH/ vncement)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button