Kỹ thuật & Công nghệ mới

mẫu hợp đồng thi công xây dựng cầu đường| Blog tổng hợp các kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật 2023

Phần Giới thiệu của chúng tôi không chỉ là về kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật. Đó là về niềm đam mê của chúng tôi đối với công nghệ và những cách nó có thể làm cho cuộc sống của chúng tôi tốt hơn. Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của công nghệ để thay đổi thế giới và chúng tôi luôn tìm kiếm những điều mới cách sử dụng nó để cải thiện cuộc sống của chúng ta.

mẫu hợp đồng thi công xây dựng cầu đường, /mau-hop-dong-thi-cong-xay-dung-cau-duong,

Video: Chỉnh lý thống kê kết quả thí nghiệm đất đá trong phòng

Chúng tôi là một nhóm các kỹ sư và nhà phát triển đam mê công nghệ và tiềm năng của nó để thay đổi thế giới. Chúng tôi tin rằng công nghệ có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người và chúng tôi cam kết tạo ra các sản phẩm cải thiện chất lượng cuộc sống cho mọi người Chúng tôi không ngừng thúc đẩy bản thân học hỏi các công nghệ mới và phát triển các kỹ năng mới để có thể tạo ra những sản phẩm tốt nhất có thể cho người dùng của mình.

Chúng tôi là một đội ngũ kỹ sư đầy nhiệt huyết, những người thích tạo các video hữu ích về các chủ đề Kỹ thuật. Chúng tôi đã làm video trong hơn 2 năm và đã giúp hàng triệu sinh viên cải thiện kỹ năng kỹ thuật của họ. và mục tiêu của chúng tôi là giúp mọi người phát huy hết tiềm năng của họ.

Phần Giới thiệu của chúng tôi không chỉ là về kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật. Đó là về niềm đam mê của chúng tôi đối với công nghệ và những cách nó có thể làm cho cuộc sống của chúng tôi tốt hơn. Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của công nghệ để thay đổi thế giới và chúng tôi luôn tìm kiếm những điều mới cách sử dụng nó để cải thiện cuộc sống của chúng ta.

mẫu hợp đồng thi công xây dựng cầu đường, 2020-11-12, Chỉnh lý thống kê kết quả thí nghiệm đất đá trong phòng, Địa chất công trình – Địa kỹ thuật
Geotechnical Engineering
Link download files: http://megaurl.in/SjxM19L
Hướng dẫn Download tài liệu tại:
https://drive.google.com/drive/folders/1S5JAgyvMf3C4B5fVXyJdI0MPh2TuaN23
————————————————————————
▶ Blog : https://diakythuatxd.blogspot.com/
✉ Email : geotechnicalsurvey.vn@gmail.com
Ⓕ Facebook : Vietnam Geotechnical Investigation Ltd., Co. (KS Địa Kỹ Thuật)
▶ Youtube : https://www.youtube.com/c/GeotechnicalEngineering/videos, Geotechnical Engineering

,

Hướng dẫn làm Hợp đồng thi công cầu đường

Hợp đồng thi công cầu đường là thoả thuận giữa bên giao thầu và bên nhận thầu về việc thực hiện thi công xây dựng công trình cầu đường theo bản thiết kế đã thoả thuận.

Mẫu Hợp đồng thi công cầu đường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

­­­Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

Số: 24/2020/HĐTC

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật xây dựng 2014;
 • Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng Công trình;
 • Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày….tháng … năm 2020, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

BÊN A: BÊN GIAO THẦU

Tên đơn vị: ……………………………………………………………

Đại diện:……………………………………………Chức vụ:………………

Căn cứ đại diện:………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………..

Số điện thoại: – Email:…………………………………………………………

Số tài khoản:……………………………………………………. Tại ngân hàng:……………

Chi nhánh: ………………………………………………………………

BÊN B: BÊN NHẬN THẦU

Tên đơn vị: ……………………………………………………………………..

Đại diện: ………………………………………………………………..Chức vụ: .…………….

Căn cứ đại diện: …………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………..

Số tài khoản: ……………………………………………..Tại ngân hàng: ……………………..

Chi nhánh:……………………………………………………………………..

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thi công cầu đường với các điều khoản cụ thể như sau:

Xem thêm nội dung chi tiết mẫu hợp đồng thi công xây dựng cầu đường ở đây…

Hướng dẫn làm Hợp đồng thi công cầu đường

Hợp đồng thi công cầu đường là thoả thuận giữa bên giao thầu và bên nhận thầu về việc triển khai thi công xây dựng khu công trình cầu đường theo bản thiết kế đã thoả thuận .

Mẫu Hợp đồng thi công cầu đường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

­ ­ ­ TP. Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

Số : 24/2020 / HĐTC

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật xây dựng 2014;
 • Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng Công trình;
 • Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày …. tháng … năm 2020, chúng tôi gồm những bên dưới đây :

BÊN A: BÊN GIAO THẦU

Tên đơn vị chức năng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Đại diện : … … … … … … … … … … … … … … … … … Chức vụ : … … … … … …
Căn cứ đại diện thay mặt : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Số điện thoại thông minh : – Email : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Số thông tin tài khoản : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Tại ngân hàng nhà nước : … … … … …
Chi nhánh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

BÊN B: BÊN NHẬN THẦU

Tên đơn vị chức năng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Đại diện : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Chức vụ :. … … … … … .
Căn cứ đại diện thay mặt : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Số thông tin tài khoản : … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Tại ngân hàng nhà nước : … … … … … … … … ..
Chi nhánh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thi công cầu đường với những pháp luật đơn cử như sau :

Xem thêm nội dung chi tiết mẫu hợp đồng thi công xây dựng cầu đường ở đây…

Tải mẫu hợp đồng thi công xây dựng cầu đường file Word

XEM TRƯỚC

TẢI FULL TÀI LIỆU

 • Mẫu hợp đồng thi công xây dựng cầu đường gồm có các thông tin sau:
 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Hợp đồng thi công xây dựng cầu đường
 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật xây dựng 2014;
 • Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng Công trình;
 • Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.
 • Thông tin bên giao thầu: Tên đơn vị, đại diện, chức vụ, căn cứ đại diện, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản, tên ngân hàng
 • Thông tin bên nhận thầu: Tên đơn vị, đại diện, chức vụ, căn cứ đại diện, địa chỉ, số điện thoại, email, mã số thuế, số tài khoản, tên ngân hàng
 • Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thi công cầu đường với các điều khoản cụ thể sau:
 • Điều 1: Phạm vi hợp đồng
 • Điều 2: Tiêu chuẩn công việc
 • Điều 3: Thời hạn thi công, tiến độ và địa điểm thực hiện
 • Điều 4: Thực hiện công việc
 • Điều 5: Hồ sơ, tài liệu
 • Điều 6: Điều kiện nghiệm thu và bàn giao công trình
 • Điều 7: Cam kết của hai bên
 • Điều 8: Rủi ro
 • Điều 9: Bảo hành công trình
 • Điều 10: Bảo hiểm
 • Điều 11: Giá trị hợp đồng
 • Điều 12: Thanh toán
 • Điều 13: Quyền và nghĩa vụ các bên
 • Điều 14: Phạt vi phạm
 • Điều 15: Bồi thường thiệt hại
 • Điều 16: Bất khả kháng
 • Điều 17: Giải quyết tranh chấp
 • Điều 18: Thời hạn hiệu lực, kéo dài và tạm ngưng hợp đồng
 • Điều 19: Chấm dứt hợp đồng
 • Điều 20: Hiệu lực hợp đồng
 • Đại diện hai bên ký và ghi rõ họ tên

➽➽➽ Xem thêm các tài liệu khác của chuyên ngành xây dựng cầu:

Trên đây là Mẫu hợp đồng thi công xây dựng cầu đường file Word, ViecLamVui – chuyên trang việc làm 24h miễn phí – gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#ViecLamVui

Xem thêm nội dung chi tiết mẫu hợp đồng thi công xây dựng cầu đường ở đây…

5 mẫu Hợp đồng xây dựng thông dụng nhất hiện nay

Hợp đồng xây dựng là gì?

Theo Điều 138 Luật Xây dựng 2014:

1. Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

2. Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng gồm:

a) Tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, không trái pháp luật và đạo đức xã hội;

b) Bảo đảm có đủ vốn để thanh toán theo thỏa thuận của hợp đồng;

c) Đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và kết thúc quá trình đàm phán hợp đồng;

d) Trường hợp bên nhận thầu là liên danh nhà thầu thì phải có thỏa thuận liên danh. Các thành viên trong liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng xây dựng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Theo tính chất, nội dung công việc thực hiện, hợp đồng xây dựng gồm các loại sau:

– Hợp đồng tư vấn xây dựng;

– Hợp đồng thi công xây dựng công trình;

– Hợp đồng cung cấp thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng;

– Hợp đồng thiết kế – mua sắm vật tư, thiết bị – thi công xây dựng, hợp đồng chìa khóa trao tay;

– Hợp đồng xây dựng khác.
 

Hợp đồng xây dựng có những nội dung gì?

Hiện nay, có nhiều mẫu Hợp đồng xây dựng. Tuy nhiên, hầu hết đều bao gồm các nội dung sau:

– Căn cứ áp dụng;

– Nội dung và khối lượng công việc;

– Chất lượng, yêu cầu kỹ thuật của công việc, nghiệm thu và bàn giao;

– Giá hợp đồng, tạm ứng, đồng tiền sử dụng trong thanh toán và thanh toán hợp đồng xây dựng;

– Bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng hợp đồng;

– Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng;

– Điều chỉnh hợp đồng xây dựng;

– Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng;

– Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, thưởng và phạt vi phạm hợp đồng;

– Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng xây dựng;

– Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng;

– Sự kiện bất khả kháng;

– Thanh lý hợp đồng xây dựng…

Các nội dung Hợp đồng xây dựng được quy định tại Luật Xây dựng (Ảnh minh họa)
 

Xem thêm nội dung chi tiết mẫu hợp đồng thi công xây dựng cầu đường ở đây…

Từ khóa người dùng tìm kiếm liên quan đến chủ đề mẫu hợp đồng thi công xây dựng cầu đường mẫu hợp đồng thi công xây dựng cầu đường

Chỉnh lý thống kê kết quả thí nghiệm đất đá trong phòng, Chỉnh lý thống kê kết quả thí nghiệm khảo sát địa chất công trình, Chỉnh lý thống kê kết quả thí nghiệm đất đá

.

Chúng tôi bắt đầu trang web này bởi vì chúng tôi đam mê các kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật. Chúng tôi nhận thấy nhu cầu về video chất lượng có thể giúp mọi người tìm hiểu về các chủ đề kỹ thuật. Chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể tạo ra sự khác biệt bằng cách tạo ra những video vừa nhiều thông tin vừa hấp dẫn. Chúng tôi ‘ liên tục mở rộng thư viện video của mình và chúng tôi luôn tìm kiếm những cách mới để giúp người xem học hỏi.

Tóm lại, việc đạt được các kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật có thể cực kỳ có lợi. Nó không chỉ có thể khiến bạn tự tin và có năng lực hơn trong lĩnh vực của mình mà còn có thể khiến bạn dễ tiếp thị hơn với các nhà tuyển dụng tiềm năng. Kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật có thể mang lại cho bạn lợi thế cạnh tranh trong thị trường việc làm, vì vậy nếu bạn đang muốn cải thiện triển vọng nghề nghiệp của mình, bạn nên dành thời gian để phát triển bộ kỹ năng của mình. Việc đạt được kiến ​​thức và kỹ năng kỹ thuật có thể cực kỳ có lợi vì nhiều lý do. Hơn nữa, việc hiểu các chủ đề kỹ thuật có thể giúp bạn cải thiện khắc phục sự cố và tránh các vấn đề tiềm ẩn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button