Kỹ thuật & Công nghệ mới

mẫu hợp đồng ép cọc bê tông nhà dân| Blog tổng hợp các kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật 2023

Phần Giới thiệu của chúng tôi không chỉ là về kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật. Đó là về niềm đam mê của chúng tôi đối với công nghệ và những cách nó có thể làm cho cuộc sống của chúng tôi tốt hơn. Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của công nghệ để thay đổi thế giới và chúng tôi luôn tìm kiếm những điều mới cách sử dụng nó để cải thiện cuộc sống của chúng ta.

mẫu hợp đồng ép cọc bê tông nhà dân, /mau-hop-dong-ep-coc-be-tong-nha-dan,

Video: buổi học thứ 10 làm Ceo dự án Bất Động Sản

Chúng tôi là một nhóm các kỹ sư và nhà phát triển đam mê công nghệ và tiềm năng của nó để thay đổi thế giới. Chúng tôi tin rằng công nghệ có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người và chúng tôi cam kết tạo ra các sản phẩm cải thiện chất lượng cuộc sống cho mọi người Chúng tôi không ngừng thúc đẩy bản thân học hỏi các công nghệ mới và phát triển các kỹ năng mới để có thể tạo ra những sản phẩm tốt nhất có thể cho người dùng của mình.

Chúng tôi là một đội ngũ kỹ sư đầy nhiệt huyết, những người thích tạo các video hữu ích về các chủ đề Kỹ thuật. Chúng tôi đã làm video trong hơn 2 năm và đã giúp hàng triệu sinh viên cải thiện kỹ năng kỹ thuật của họ. và mục tiêu của chúng tôi là giúp mọi người phát huy hết tiềm năng của họ.

Phần Giới thiệu của chúng tôi không chỉ là về kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật. Đó là về niềm đam mê của chúng tôi đối với công nghệ và những cách nó có thể làm cho cuộc sống của chúng tôi tốt hơn. Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của công nghệ để thay đổi thế giới và chúng tôi luôn tìm kiếm những điều mới cách sử dụng nó để cải thiện cuộc sống của chúng ta.

mẫu hợp đồng ép cọc bê tông nhà dân, 2022-06-14, buổi học thứ 10 làm Ceo dự án Bất Động Sản, Hoàng Anh, Hoàng Anh BĐS

,

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ ÉP CỌC BÊ TÔNG

Số:            /2016/HĐEC

Về việc: ……………………………………………………………………………………..

Tại địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Giữa

Ông…………………………………………………………………………………

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TAM HOA

PHẦN I . CÁC CĂN CỨ ĐỂ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG:

Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội khoá XI;

Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khoá XI;

Căn cứ Luật sửa đổi số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội khoá XII ;

Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng;

         Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên

PHẦN II. CÁC BÊN KÝ HỢP ĐỒNG

1. Bên Giao khoán (gọi tắt là bên A):

Người đại diện                          : …………………………………………………………..

– Chức vụ                            : …………………………………………………………..

– Địa chỉ                              : …………………………………………………………..

– Điện thoại                         : ………………………………………………………….

– Số CMTND                       : ………………………………………………………….

2. Bên Nhận khoán (gọi tắt là bên B):

– Tên đơn vị                          : Công ty cổ phần xây dựng Tam Hoa

– ĐPGD                                 : Số 30 – Ngõ 161 Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội

– Người đại diện                    : Ông Đoàn Văn Hải   

– Chức vụ                               : Phó giám đốc

– Điện thoại                            : (04) 66 70 9999 – Di động: 01667 222 111

– Người thực hiện hợp đồng:…………………………………..Điện thoại:……………

– Mã số thuế                          :  0106838916

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng cung cấp và ép cọc bê tông với những điều khoản sau:

PHẦN III – CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

Điều 1.  ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

Bên A giao và Bên B nhận thực hiện việc cung cấp và ép cọc bê tông công trình tại địa chỉ: ……………………………………………… …………………………………………

Cụ thể loại cọc:

+ Tiết diện 200×200, chiều dài cọc 2m, 2.5m, 3m, 4m, 5m

+ Bê tông mác 200

+ Cọc có 4 cây thép chủ phi 14, thép việt úc

Điều 2GIÁ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1:Giá trị hợp đồng:

Đơn giá bao gồm cả cung cấp và ép cọc bê tông cốt thép chưa bao gồm VAT là:…………….đ/m

2.2: Hình thức tạm ứng và thanh toán (chia làm 3 lần)

+ Lần 1:

Sau khi 2 bên ký kết hợp đồng, bên A tạm ứng cho bên B số tiền là:……………….

+ Lần 2:

Sau khi bên B chuyển cọc và máy ép cọc bê tông đến công trường, bên A tạm ứng cho bên B số tiền là:…………………………………………………………………………

+ Lần 3:

Sau khi bên B ép xong cọc, bên A thanh toán toàn bộ số tiền còn lại cho bên B

Giá hợp đồng được điều chỉnh trong trường hợp bổ sung công việc ngoài phạm vi quy định trong hợp đồng đã ký kết.

ĐIỀU 3.  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

3.1. Nghĩa vụ chung:  

– Ép cọc phải đảm bảo kỹ thuật, ép theo bản vẽ đã thiết kế

– Máy móc phải đủ điều kiện, tiêu chuẩn để thi công

– Cung cấp cọc phải đảm bảo chất lượng, đúng chủng loại và đúng yêu cầu của thiết kế

3.2. Đảm bảo về an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công:  

– Đảm bảo an toàn lao động cho người thi công trên công trường, nếu để xảy ra tai nạn thì bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm

– Trong quá trình thi công, bên B phải đảm bảo vệ sinh môi trường

3.3. Quyền sử dụng công trường:  

– Bên B được quyền sử dụng công trường vào mục đích thi công hạng mục công trình theo hợp đồng kể từ khi nhận được quyền sử dụng công trường từ Bên A.

– Sau khi hạng mục công trình được Bên A chấp thuận nghiệm thu bàn giao, Bên B phải dọn sạch và đưa đi tất cả thiết bị, nguyên vật liệu thừa, phế thải xây dựng, rác rưởi và công trình tạm, bàn giao lại mặt bằng cho Bên A trong tình trạng sạch sẽ và an toàn.

3.4. Quyền của bên B thi ép cọc bê tông:  

– Từ chối thực hiện những yêu cầu trái pháp luật;

– Đề xuất sửa đổi phương án thi công cho phù hợp với thực tế để đảm bảo chất lượng, hiệu quả công trình;

– Dừng thi công công trình nếu Bên A không thực hiện đúng cam kết trong Hợp đồng đã ký gây trở ngại và thiệt hại cho Bên B;

– Yêu cầu bồi thường thiệt hại do lỗi của Bên A gây ra;

– Các quyền khác theo yêu quy định của pháp luật.

Điều 4QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Nghĩa vụ của bên A:

– Xác định và đánh dấu cao độ, tim mốc của cọc

– Cử cán bộ giám sát việc ép cọc, nếu cần điều chỉnh việc ép cọc thì phải thông báo ngay cho bên B trong quá trình thi công.

– Chịu trách nhiệm gia cố cho công trình liền kề nếu cần thiết trong quá trình ép cọc bê tông.

– Cung cấp điện 3 pha (380v)

– Giải phóng mặt bằng trên không và dưới đất để bên B thi công được thuận lợi.

– Đảm bảo đường giao thông thuận lợi để bên B vận chuyển cọc và máy ép cọc vào công trường.

– Trong quá trình ép cọc, nếu gặp vật cản ở mũi cọc, làm cho cọc không xuống được. Bên A có trách nhiệm xử lý việc trên.

– Thanh toán đúng như điều 2

4.2. Quyền của bên A:

– Đình chỉ hoặc chấm dứt Hợp đồng đối với Bên B theo quy định của Pháp luật.

– Dừng thi công phá dỡ công trình và yêu cầu Bên B khắc phục hậu quả khi Bên B vi phạm các quy định về chất lượng công trình, an toàn và vệ sinh môi trường.

– Các quyền khác theo quy định của Pháp luật.

Điều 5:  THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

5.1. Thời gian thực hiện hợp đồng :…………………Ngày

5.2. Thời gian thực hiện hợp đồng được phép điều chỉnh trong các trường hợp như: Mưa gió, thời gian làm việc không thuận lợi, điều kiện thi công công trình không như dự tính, hoặc bất cứ sự kiện bất khả kháng nào khác…

Điều 6. TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG :

6.1. Tạm  ngừng thực hiện hợp đồng:

 Các trường hợp tạm ngừng thực hiện hợp đồng:

– Do lỗi của Bên A hoặc Bên B gây ra;

– Các trường hợp bất khả kháng;

– Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận;

– Một bên có quyền quyết định tạm ngừng hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra, nhưng phải báo cho bên kia biết và cùng bàn bạc giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng thi công đã ký kết; trường hợp bên tạm ngừng không thông báo mà tạm ngừng gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên thiệt hại.

 – Thời gian và mức đền bù thiệt hại do tạm ngừng hợp đồng do hai bên thoả thuận để khắc phục.

6.2. Chấm dứt hợp đồng:

– Mỗi bên đều có quyền chấm dứt hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng ở mức phải huỷ bỏ hợp đồng đã được các bên thoả thuận trong hợp đồng hoặc pháp luật có qui định;

– Trường hợp một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải do lỗi của bên kia gây ra, thì bên chấm dứt hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên kia;

– Trước khi chấm dứt hợp đồng, các bên phải thông báo cho bên kia trước 3 ngày, nếu không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia, thì bên chấm dứt hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên kia;

– Khi hợp đồng bị chấm dứt, thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm bị chấm dứt và các bên phải hoàn trả cho nhau tài sản hoặc tiền có liên quan.

Điều 7. BẤT KHẢ KHÁNG:

7.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, bão, lũ, lụt, lốc; hoả hoạn, các hộ dân bên cạnh cản trở… và các thảm hoạ khác chưa lường hết được.

– Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

§    Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra;

§    Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra.

7.2. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của mình.

Liên kết: >>>Dao mong nha

Điều 8.  GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG :

– Trong trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên nỗ lực tối đa chủ động bàn bạc để tháo gỡ và thương lượng giải quyết;

– Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải, Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 9.  ĐIỀU KHOẢN CHUNG

– Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều đã quy định trong hợp đồng này;

– Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

– Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên đã tiến hành nghiệm thu bàn giao mặt bằng cho bên A, Bên A thanh toán hết tiền cho Bên B.

– Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau./.

   ĐẠI DIỆN BÊN A

                      ĐẠI DIỆN BÊN B

Xem thêm nội dung chi tiết mẫu hợp đồng ép cọc bê tông nhà dân ở đây…

CTY CP SX & TC ÉP CỌC BÊ TÔNG THĂNG LONG

MST: 0109897437

Địa chỉ: Số 18 – Phạm Hùng – Cầu Giấy – Hà Nội

Địa chỉ:128 – Thạnh Xuân – Quận 12 Tp.HCM

Địa chỉ:544 – Nguyễn Văn Cừ – Long Biên – Hà Nội

Địa chỉ:Hoàng Tăng Bí – Đông Ngạc – Hà Nội

Địa chỉ:Dương Nội – Hà Đông – Hà Nội

Địa chỉ:Dị Nậu – Thạch Thất – Hà Nội

Địa chỉ:Yên Sở – Hoài Đức – Hà Nội

Hotline: 097.193.8146 – 097.193.8146

Website: /

Email: baogiaepcocbetong@gmail.com

Xem thêm nội dung chi tiết mẫu hợp đồng ép cọc bê tông nhà dân ở đây…

Mẫu hợp đồng ép Neo, Mẫu Hợp Đồng ép Tải, Mẫu Hợp Đồng ép cọc bê tông Thủy Lực

1. Mẫu hợp đồng ép cọc bê tông nhà dân là gì?

Mẫu hợp đồng ép cọc bê tông nhà dân là văn bản thỏa thuận giữa hai bên về việc ép cọc bê tông.

2. Mẫu hợp đồng ép cọc bê tông nhà dân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP  ĐỒNG KINH TẾ

Số:   2018/HĐKT/

(Về việc: Cung cấp cọc bê tông và thi công ép cọc)­­­­­

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;
Hôm nay, ngày       tháng        năm       , chúng tôi gồm có:
BÊN GIAO THẦU: (Gọi tắt là Bên A)
Người đại diện      :
Địa chỉ                  :
Số điện thoại        :
Số tài khoản                  :
Tại                        :
Mã số thuế           :
BÊN NHẬN THẦU: (Gọi tắt là Bên B)
Tên đơn vị            : 
Người đại diện      :
Địa chỉ                  :
Website                :
Email                    :
Số điện thoại        :
Số tài khoản         :
Tại                        :
Chi Nhánh            :
Hai bên thoả thuận ký kết hợp đồng với những điều khoản sau:
ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận Cung cấp cọc bê tông và Thi công ép cọc thuộc công trình: Nhà ở dân dụng tại Khu Đô Thị ……. theo kiểu cách, kích thước, đơn giá và vật liệu được thể hiện ở Điều 2 của hợp đồng này, đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Yêu cầu của Hồ sơ thiết kế, yêu cầu chi tiết các thông số vật liệu, mẫu mã sản phẩm đã được Bên A phê duyệt.

ĐIỀU 2.  ĐƠN GIÁ, THÔNG SỐ CỌC BÊ TÔNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC
2.1: Đơn giá và thông số cọc bê tông

Loại thép
(Hòa
Phát)
Bích
đầu
cọc (mm)
Tiết diện Mác BT min max Kích
thước
đai (mm)
Khoảng
Cách đai
(mm)
Lưới chống vỡ đầu cọc Chiều dài cọc (m) Đơngiá  VND
Ф14 70*5 200×200 250-270 Ф6 A=220 A100=2 2->5 155.000

Ghi Chú: Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT
2.2: Đơn giá nhân công thi công ép cọc bê tông 

Tiết diện cọc

Khối lượng ct

Phương pháp tính

Đơn giá

200*200

<300 m

Giá Khoán

12.000.000 vnđ

200*200

>300 m

Theo mét dài

47.000 vnđ/m

Ghi Chú: Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT
2.3: Khối lượng công việc 

Theo thiết kế Thực tế thi công Tổng khối lượng Ghi chú
Số tim cọc 19 380m
Chiều sâu 20m

2.4: Kích thước bản táp
– Kích thước bản táp hàn nối cọc: Với bản táp hàn nối cọc do bên đơn vị đúc cọc cung cấp theo kích thước là : 100*100*5mm. Ngoài kích thước này Bên A nếu muốn sử dụng kích thước bản táp hàn nối đầu cọc khác Bên A phải chịu chi phí và cung cấp cho Bên B thi công.
2.5: Lực ép đầu cọc
– Lực ép đầu cọc theo thiết kế là Pmin = 40 tấn, P max = 45 tấn
ĐIỀU 3.  PHƯƠNG THỨC, HÌNH THỨC THANH TOÁN
Bên A tạm ứng và thanh toán cho Bên B theo trình tự sau:
Tạm ứng:Kể từ khi ký hợp đồng Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B số tiền bằng 10.000.000 đồng.
Thanh toán:
Đợt 1: Bên A tạm ứng cho Bên B 50% giá trị hợp đồng khi Bên B vận chuyển máy móc thiết bị và cọc bê tông đến công trình.
Đợt 2: Bên A thanh toán cho Bên B 100% giá trị hợp đồng thực tế khi Bên B thi công xong công trình
Hình thức thanh toán:
Thanh toán bằng tiền Việt Nam Đồng và theo hình thức chuyển khoản.
ĐIỀU 4:  THỜI GIAN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
– Máy ép neo sẽ được tập kết tại công trường sau khi ký kết hợp đồng từ 2-3 ngày.
ĐIỀU 5:  CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

 • Bên B cam kết cung cấp đúng chủng loại, chất lượng và kích thước cọc bê tông theo Điều 2 trong hợp đồng này.
 • Bên B Đưa ra các giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của cọc bê tông
 • Bên B Cung cấp giấy tờ hợp lệ về kiểm định máy móc và đồng hồ áp.

ĐIỀU 6:  NGHĨA VỤ CÁC BÊN

Nghĩa vụ của Bên A:

Bàn giao mặt bằng thi công và các tài liệu cần thiết để Bên B thi công sau khi ký hợp đồng.

 • Thông báo kịp thời lịch trình thực hiện các công tác liên quan đến công trình.
 • Phối hợp với Bên B để giải quyết các vấn đề phát sinh để đảm bảo chất

lượng công việc và tiến độ.Trong quá trình thi công ép cọc nếu vướng các công trình ngầm,đế bê tông móng nhà cũ thì bên A có trách nhiệm rời tim cọc hoặc đào phá vật cản để bên B thi công đúng tiến độ, chi phí liên quan bên A chịu

 • Thực hiện thanh toán cho Bên B đủ, đúng hạn như đã thỏa thuận ở Điều 3.
 • Cung cấp điện, nước cho Bên B phục vụ trong công tác thi công hàn táp cọc và sinh hoạt trong thời gian thi công
 • Bên B vận chuyển máy ép cọc đến mà vẫn chưa thi công được do một số nguyên nhân như mặt bằng chưa xong, vướng móng, kiện tụng tranh chấpvề đất đai bên A phải thanh toán và hỗ trợ tiền ăn cho thợ là 500.000 đ/ ngày.
 • Trường hợp không thể thi công được do nguyên nhân từ bên A thì bên A phải chịu chi phí rời máy ép cọc và cọc bê tông.
 • Chi phí: vận chuyển máy là: 5.000.000 vnđ, vận chuyển cọc bê tông là 25.000đ/m dài

Nghĩa vụ của Bên B:

 • Tiến hành thực hiện công việc theo bản vẽ đã được chấp thuận và mặt bằng công trường để thi công từ Bên A.
 • Tổ chức thực hiện công việc nêu tại Điều 1 đúng bản vẽ kỹ thuật, số lượng, chất lượng, mẫu mã đã thỏa thuận.
 • Bố trí nhân sự có đủ năng lực thực hiện công việc theo yêu cầu của Bên A. Trong trường hợp nhân sự của Bên B không đáp ứng được yêu cầu của Bên A, Bên B có trách nhiệm thay nhân sự phù hợp sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Bên A.
 • Tổ chức ăn, nghỉ cho công nhân, khai báo tạm trú, tạm vắng với cơ quan địa phương.
 • Bên B có trách nhiệm tự bố trí và bảo quản nguồn điện, nước mà Bên A cung cấp.
 • Đảm bảo công việc thực hiện đúng tiến độ đã thỏa thuận và hoàn tất đúng thời hạn quy định.
 • Chịu mọi trách nhiệm về an toàn lao động cho nhân viên và tài sản của mình trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng.
 • Tự chịu mọi trách nhiệm trong trường hợp để xảy ra tai nạn lao động do lỗi của Bên B trong quá trình thực hiện hợp đồng. Bên A không có trách nhiệm đối với bất cứ sự cố nào đối với con người và thiết bị máy móc của Bên B trên công trường.
 • Tuân thủ các quy định, nội quy của Bên A trong thời gian thi công và dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực thi công sau khi hoàn tất công việc.
 •  Bên B không chịu trách nhiệm về tình trạng lún nứt, đùn đất các bộ phận, công trình lân cận trong quá trình thi công mà không có sự va chạm trực tiếp.

ĐIỀU 7:ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp động. Trong quá trình thực hiện có bất kỳ vướng mắc cùng nhau bàn bạc và giải quyết trên tinh thần hợp tác.
 • Nếu có phát sinh sẽ được đặt thành văn bản như một phụ lục trong hợp đồng đã được hai bên cùng ký kết.
 • Bên nào đơn phương sửa chữa hợp đồng hoặc hủy bỏ hợp đồng sẽ chịu trách nhiệm bồi thường theo giá trị thực tế được cơ quan có thẩm quyền quyết định.
 • Nếu có tranh chấp hợp đồng mà hai bên không thỏa thuận được thì phán quyết theo Tòa Án Kinh Tế là phán quyết cuối cùng
 • Hợp đồng gồm 07 Điều và được lập thành 04 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý ngang nhau, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản để làm cơ sở thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN 

ĐẠI DIỆN BÊN B

3. Câu hỏi thường gặp

1. Tại sao nên lập hợp đồng ép cọc bê tông nhà dân
Hợp đồng ép cọc bê tông nhà dân là văn bản pháp lý quan trọng để xác định mục đích hợp đồng cũng như quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng.

2. Hợp đồng cần có những nội dung gì?

 • Chủ thể của hợp đồng
 • Đối tượng của hợp đồng
 • Nội dung hợp đồng
 • Giá và phương thức thanh toán
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên
 • Thời hạn hợp đồng
 • Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại
 • Chấm dứt, đơn phương chấm dứt hợp đồng
 • Giải quyết tranh chấp

>> Xem thêm: Mẫu hồ sơ thiết kế nhà dân dụng

Trên đây là toàn bộ nội dung giải đáp về “Mẫu hợp đồng ép cọc bê tông nhà dân mà chúng tôi muốn mang đến cho bạn đọc. Trong quá trình tìm hiểu, nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với Công ty Luật ACC, chúng tôi sẽ hỗ trợ và giải đáp một cách tốt nhất.

Xem thêm nội dung chi tiết mẫu hợp đồng ép cọc bê tông nhà dân ở đây…

Gửi tới quý khách hàng mẫu hợp đồng đóng cọc bê tông mà Xây Dựng Nền Móng đã làm. Quý khách có nhu cầu ép cọc BTCT liên hệ 0961394633.

Trong lĩnh vực xây dựng việc kí kết hợp đồng là điều thường xuyên diễn ra trước khi thi công một công trình. Đóng ép cọc bê tông là hoạt động trong tiến trình xây dựng và hoạt động này cũng cần phải có hợp đồng.

Vậy giữa chủ đầu tư và đơn vị cung cấp dịch vụ ép cọc bê tông cốt thép thường ký kết hợp đồng như thế nào?

Hợp đồng đóng cọc bê tông

Xaydungnenmong.com xin chia sẻ mẫu hợp đồng thi công đóng cọc BTCT để quý khách tham khảo. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn chuyên sâu về hợp đồng hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ.

* Link tải về (download) mẫu hợp đồng file pdf: Mẫu hợp đồng đóng cọc bê tông.pdf

Xem thêm nội dung chi tiết mẫu hợp đồng ép cọc bê tông nhà dân ở đây…

Bản Mẫu Hợp đồng thi công máy ép Neo và máy ép Tải mới nhất 2017

=> Download bản mẫu hơp đồng Neo: Tại đây

=> Xem bảng báo giá ép cọc bê tông

Xem thêm nội dung chi tiết mẫu hợp đồng ép cọc bê tông nhà dân ở đây…

.

Chúng tôi bắt đầu trang web này bởi vì chúng tôi đam mê các kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật. Chúng tôi nhận thấy nhu cầu về video chất lượng có thể giúp mọi người tìm hiểu về các chủ đề kỹ thuật. Chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể tạo ra sự khác biệt bằng cách tạo ra những video vừa nhiều thông tin vừa hấp dẫn. Chúng tôi ‘ liên tục mở rộng thư viện video của mình và chúng tôi luôn tìm kiếm những cách mới để giúp người xem học hỏi.

Tóm lại, việc đạt được các kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật có thể cực kỳ có lợi. Nó không chỉ có thể khiến bạn tự tin và có năng lực hơn trong lĩnh vực của mình mà còn có thể khiến bạn dễ tiếp thị hơn với các nhà tuyển dụng tiềm năng. Kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật có thể mang lại cho bạn lợi thế cạnh tranh trong thị trường việc làm, vì vậy nếu bạn đang muốn cải thiện triển vọng nghề nghiệp của mình, bạn nên dành thời gian để phát triển bộ kỹ năng của mình. Việc đạt được kiến ​​thức và kỹ năng kỹ thuật có thể cực kỳ có lợi vì nhiều lý do. Hơn nữa, việc hiểu các chủ đề kỹ thuật có thể giúp bạn cải thiện khắc phục sự cố và tránh các vấn đề tiềm ẩn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button