Cơ khí

Kiểm tra các chỉ tiêu của độ chính xác động học thanh răng

Mục lục bài viết

1 Kiểm tra các chỉ tiêu của độ chính xác động học thanh răng2 Kiểm tra các chỉ tiêu của độ chính xác động học thanh răng2.1 Kiểm tra sai số động học2.2 Kiểm tra sai số tích lũy bước vòng2.3 Kiểm tra sai lệch khoảng pháp tuyến chung2.4 Kiểm tra tổng hợp ăn khớp hai bên
Kiểm tra các chỉ tiêu của độ chính xác động học thanh răng
Trong quá trình sản xuất thanh răng thì khâu kiểm tra các chỉ tiêu của độ chính xác động học là rất quan trọng. Nhưng trong ngành cơ khí có nhiều người thường chủ quan và bỏ qua bước này. Chính vì thế mà công ty Tùng Yên xin cung cấp thông tin về bước này để mọi người cùng tham khảo.

Khi sản xuất không thể thiếu khâu kiểm tra độ chính xác

Kiểm tra các chỉ tiêu của độ chính xác động học thanh răng
Kiểm tra sai số động học
Sai số động học của thanh răng được xác định bằng cách so sánh các góc quay của thanh răng mẫu và thanh răng kiểm tra. Nguyên lý kiểm tra như sau: thanh răng mẫu và thanh răng cần kiểm tra được lắp trên các trục, các thanh răng này cùng quay xung quanh một trục khi chúng ăn khớp một phía với thanh răng trung gian. Các giá trịc này được ghi lại nhờ dattric (senso) cảm ứng và được chuyển thành các tín hiệu điện để ghi thành đồ thị.

Kiểm tra sai số tích lũy bước vòng
Sai số tích lũy bước vòng là sai số lớn nhất về sự phân bố của hai prophin răng cùng phía trên một vòng tròn của thanh răng. Sai số tích lũy bước vòng được xác định bằng các dụng cụ đo chuyên dùng. Máy đo gồm một đĩa chia và chốt định vị. Thanh răng kiểm tra được lắp cứng trên trục của đĩa chia. Mỏ đo tỳ vào đầu đo của đồng hồ so. Làm như vậy đối với tất cả các răng, ta sẽ có nhiều giá trị khác nhau của đồng hồ so. Sai số tích lũy khi mài thanh răng bước vòng là hiệu đại số của hai giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của chỉ số đồng hồ.

Khi sản xuất không thể thiếu khâu kiểm tra độ chính xác

Kiểm tra sai lệch khoảng pháp tuyến chung
Chiều dài khoảng pháp tuyến chung L là khoảng cách giữa hai điểm a – b trên hai mặt prophin khác nhau của các răng. Khi đo sai lệch khoảng pháp tuyến chung thì đồng hồ so được chỉnh về 0 đối với nhóm răng đầu tiên. Sau khi đo cho nhiều nhóm răng ta chọn chỉ sô cao nhất của đồng hồ, đó chính là sai lệch khoảng pháp tuyến chung Δl… Sai lệch khoảng pháp tuyến chung cho phép đánh giá sai số động học của thanh răng.

Kiểm tra tổng hợp ăn khớp hai bên
Phương pháp kiểm tra tổng hợp ăn khớp hai bên phản ánh các sai số theo phương hướng kính khi thanh răng quay một vòng hoặc quay một răng như: sai số prophin, độ đảo vành răng, sai số bề dày của răng… Trong sản xuất lớn, đó là phương pháp kiểm tra không thể thiếu được.

Trong quá trình ăn khớp, nếu thanh răng cần kiểm tra có sai số, bàn trượt sẽ dịch chuyển theo phương hướng kính. Lượng dịch chuyển đó được chỉ thị trên đồng hồ so hoặc được ghi thành đồ thị nhờ cơ cấu. Trong quá trình kiểm tra, bàn trượt cố định, nó chỉ được di chuyển khi cần thay đổi khoảng cách tâm giữa hai trục gá (nhờ tay quay) để kiểm tra các thanh răng có kích thước khác nhau.

Kết quả kiểm tra theo phương pháp này cho phép ta đánh giá các chỉ tiêu sau đây:

– Dao động khoảng cách tâm khi quay một vòng dùng để đánh giá độ chính xác động học

– Dao động khoảng cách tâm khi quay một răng dùng để đánh giá độ ổn định khi làm việc do sai số bước cơ sở, sai số prophin gây ra.

Xem thêm:

+ Dịch vụ gia công thanh răng

+ Báo giá dịch vụ gia công thanh răng

Công ty TNHH Tùng Yên

Địa chỉ: Lô 8 – Cụm Công nghiệp Yên Nghĩa – Hà Đông – Hà Nội

Điện thoại: (+84) 4 3858 8391

Fax: (+84) 4 3557 6408

Email: cttungyen@gmail.com

Website: https://cokhitungyen.com.vn

 

Back to top button