Cơ khí

Hướng dẫn viết chương trình Mazatrol trên máy Mazak (Phần 3)

Ở phần 3 tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách viết chương trình gia công phay trên máy Mazak bằng chương trình Mazatrol

1.Phay mặt trên máy Mazak

Tương tự như chương trình khoan:

Ta thay đổi thành kiểu gia công phay

Sau đây là ví dụ về chương trình phay

Mã M: có nhiểu chức năng để lựa chọn. Ở đây 8 có nghĩa là mở dung dịch làm nguội

2.Kết thúc chương trình

Nguồn: http://cnc3s.com

 

Back to top button