Điện tử & Điện lạnh

Hướng dẫn sử dụng lò vi sóng LG Panasonic Sanyo Sharp

Dưới đây là cách sử dụng lò vi sóng LG, Panasonic, Sanyo, Sharp được chia sẻ bởi cách kỹ thuật viên chuyên ngành sửa lò vi sóng đang làm việc tại Thợ Điện Lạnh.Com. Đối với lò vi sóng khi chúng ta sử dụng đúng cách thì ngoài việc giúp cho thiết bị vận hành được chính xác và hiệu quả thì còn giúp cho chúng ta kéo dài tuổi thọ cho lò vi sóng. Do đó, chúng tôi khuyên quý khách hàng trước khi sử dụng hay vận hành lò vi sóng nên đọc qua một số khuyến cáo của nhà sản xuất trong sách hướng dẫn sử dụng khi mua sản phẩm.

Xem thêm: Tại sao lò vi sóng không hoạt động

Clock setting ( Đặt giờ cho lò vi sóng )
Khi Lò vi sóng bắt đầu hoạt động. Ví dụ đặt 12h 12p

Ấn vào phím ‘Clock’đèn báo giờ hẹn sáng

Ấn’10Min’ một lần và ‘1Min’hai lần để điều chỉnh giờ

Ấn ‘Clock’ đèn phút hiện sáng

Ấn ‘10Min’ một lần và ‘1Min’hai lần để điều chỉnh phút

Ấn ‘Clock’ đã hoàn tất chương trình hẹn giờ

Chức năng Nấu/nướng/hầm /hấp /hâm

Lựa chọn công suất khác nhau và đặt thời gian như bạn mong muốn

Thời gian nấu/nướng/hầm /hấp/hâm tối đa là 99 phút và 90 dây

Giữ nút ‘Power level’lựa chọn mức công suất khác nhau như đề cập dưới đây.

Một lần …. ….Hâm thức ăn, đun nước, nấu rau và gà

Hai lần … ….Nờu cơm, cá và đồ biển, bánh qui, thịt

Ba lần …… Làm nóng sữa, bánh, hâm thức ăn

Bốn lần …….. Làm tan đông, lạnh

Năm lần …….Giữ nhiệt độ, làm cho mềm kem

Nấu ăn nhanh, hâm thức ăn để sử dụng ngay
Khi Lò vi sóng đang trong chế độ chờ, ấn trực tiếp ‘10Min’ , ‘1Min’và ‘10Sec’để chọn thời gian nấu phù hợp và sau đó ấn ‘Start’ và Lò vi sóng ở trạng thái hoạt động 100% công suất

Automatic defrosting ( Chức năng rã đông )
Ấn ‘Deosting’ một và lần để lựa chọn mức làm tan

Ấn snút ‘Start’ để bắt đầu làm tan

Automatic menu cooking: Tự động hoạt động theo Menu
Tự động hoạt động theo Menu. ấn vào nút tương ứng để lựa chọn

Ấn ‘Start để bắt đầu hoạt động

Ghi chú : Tự động hoạt động theo Menu

Phím Grilling ( Nướng )
Ấn ‘Grill/Combination’ một lần . Bảng điện tử hiện ra G-1 chức năng nướng được lựa chọn

Đặt thời gian nướng

Ví dụ : Đặt 12 phút 50 giây : Thao tác như sau:

Ấn ‘10Min’ một lầ, ‘1Min’ hai lần và ‘10Sec’ năm lần

Ấn Start để bắt đầu nướng

Pre-Set ( Cài đặt thời gian nấu )
Ví dụ : Đặt thời gian nấu là 12 giờ 12 phút

Ấn ‘Time’ phần giờ trên bảng hiện sáng

Ấn 10 ‘Min’ một lần và ‘1Min’ hai lần để điều chỉnh giờ

Ấn ‘Time’ phần phút hiện sáng

Ấn ‘10Min’ một lần và ‘1Min’ hai lần để điều chỉnh phút

Ấn ‘Start’ để bắt đầu quá trình

Stop/Clear (Dừng và làm lại)
Nếu lò vi sóng đang hoạt động, ấn ‘ Stop/Clear để tạm dừng

Bấm ‘start’ để bắt đầu vận hành )ấn stop/clear hai lần để dừng hẳn hoạt động của lò

Khi lò đang ở chế độ nấu theo chương trình, ấn nút ‘Stop/Clear để huỷ chế độ chương trình đó

Mở cánh cửa Lò Vi sóng
Trong lúc lò vi sóng đang hoạt động, bạn có thể mở cánh cửa vào mọi lúc để kiểm tra thực phẩm đang được nấu

Khi cánh cửa được mở, lò vi sóng sẽ ngừng hoạt động và chế độ hoạt động được lưu lại.

Đóng cửa vào và ấn ‘Start’ . Lò vi sóng tiếp tục hoạt động như chương trình đã được lập từ trước .

Child – Lock Function ( Chức năng khoá trẻ em )
Khoá : ấn ‘start và ‘Stop/Clear sẽ suất hiện một tiếng Beep dài và máy đặt ở chế độ khoá.

Mở khoá : ấn ‘Start’ và ‘Stop/Clear’ và máy quay trở lại hoạt động bình thường.

Combination cooking ( Vi sóng + nướng )
ấn ‘Grill/Combination’ hai hay ba lần sẽ hiện ra ‘C-1 hay ‘C-2’ (Kết hợp nấu cách 1 hoặc cách 2)

Đặt thời gian

Ví dụ : Đặt 12 phút 50 dây. ấn ‘10Min’ một lần ‘ 1Min’ hai lần và ’10 Sec’ năm lần

Ấn ‘ Start để bắt đầ nấu

Back to top button