Cơ khí

Gia công chính xác – Dung sai gia công JIS B 0405

Tại công ty CNC 3S chi tiết cơ khí được gia công cơ khí chính xác theo dung sai tiêu chuẩn: JIS B 0405.

Dung sai chiều dài (長さ)

Phân loại kích thước (呼ぶ寸法んの区分)
Dung sai cho phép (許公差)

Vượt quá (を超え)
Trở xuống (以下)

0.5
6
±0.1

6
30
±0.2

30
120
±0.3

120
400
±0.5

400
1000
±0.8

1000
2000
±1.2

2000
4000
±2.0

4000
8000
±3.0

8000
12000
±4.0

 

Dung sai đường kính lỗ khoan (キリ穴直径の許公差)

Phân loại kích thước (呼ぶ寸法んの区分)
Dung sai cho phép (許公差)

Vượt quá (を超え)
Trở xuống (以下)

1
3
-0.1~+0.2

3
6
-0.1~+0.3

6
30
-0.15~+0.4

30
75
-0.15~+0.5

 

Dung sai độ sâu lỗ khoan (キリ穴深さの許公差)

Phân loại kích thước (呼ぶ寸法んの区分)
Dung sai cho phép (許公差)

Vượt quá (を超え)
Trở xuống (以下)


20
±0.5

20
305
±1.0

Back to top button