Công nghệ thông tin

Galaxy Tab S8 Ultra với chip Exynos 2200 dự kiến cạnh tranh với iPad Pro 2021, bạn nghĩ ai có lợi thế hơn? 49 phút trước

Galaxy Tab S8 Ultra với chip Exynos 2200 dự kiến cạnh tranh với iPad Pro 2021, bạn nghĩ ai có lợi thế hơn?

49 phút trước

=> Xem thêm:

Back to top button