Xây dựng & Kiến trúc

Bộ Xây dựng công bố Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng

Định mức là một tài liệu quan trọng trong xây dựng công trình. Định mức vật liệu xây dựng là gì? Định mức này dùng để làm gì? Cùng tìm hiểu về loại định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng này trong bài dưới đây nhé!

Định mức vật liệu xây dựng là gì?

Định mức vật liệu xây dựng (tiếng Anh: Construction material Norm) là định mức kinh tế – kỹ thuật. Định mức này quy định về mức hao phí của từng loại vật liệu để cấu thành nên một đơn vị khối lượng công tác xây dựng (Ví dụ: 1m3 tường xây gạch, 1m2 lát gạch…); hoặc một loại cấu kiện, kết cấu xây dựng (vì kèo, kết cấu vì chống lò, móng măng…).

Định mức xây dựng phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy phạm thiết kế, thi công theo quy định hiện hành.

Định mức xây dựng mới nhất được Bộ xây dựng công bố tạo quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016.

Về chức năng, định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng được sử dụng, tham khảo làm cơ sở để lập định mức dự toán xây dựng công trình, lập kế hoạch và quản lý vật liệu xây dựng công trình.

dinh muc su dung vat lieu trong xay dung
dinh muc su dung vat lieu trong xay dung

Có những loại định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng nào?

Định mức chi phí (định mức tỷ lệ)

Định mức chi phí (định mức tỷ lệ) là loại định mức dùng để dự toán chi phí của một số loại công việc, chi phí khác trong đầu tư xây dựng.

Định mức chi phí gồm định mức tính bằng tỉ lệ phần trăm (%) và định mức tính bằng giá trị.

Định mức chi phí đóng vai trò là cơ sở xác định giá xây dựng, dự toán chi phí của một số loại công việc, chi phí trong đầu tư xây dựng gồm chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí hạng mục chung và một số công việc, chi phí khác.

Định mức kinh tế kỹ thuật

Định mức kinh tế kỹ thuật là các trị số liệu quy định về mức chi phí hao hụt tư liệu lao động và nhân công cho một sản phẩm xây dựng nào đó. Định mức này được dùng để phục vụ sản xuất, thi công hoặc lập giá dự toán trong xây dựng.

Đây là loại định mức được lập trên cơ sở các số liệu quan sát thực tế, thống kê thực tế nhằm đảm bảo tính khoa học – thực tiễn. Định mức kinh tế – kỹ thuật phản ánh đúng trình độ công nghệ và trình độ tổ chức sản xuất trong xây dựng ở một giai đoạn nhất định.

Chính vì đây là tư liệu có tầm quan trọng trong định mức xây dựng, nên nó phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Có luận cứ khoa học về kinh tế, kỹ thuật, đảm bảo tính đúng đắn của kết quả về giá dự toán, giá dự thầu, dự toán thi công…

 • Định mức phải được xác định cho công tác hoặc kết cấu xây lắp tương đối hoàn chỉnh, phù hợp với nội dung thiết kế, thi công;

 • Định mức phải tính đến các thành tựu khoa học kỹ thuật ứng dụng vào xây dựng kèm theo các kinh nghiệm tiên tiến và khả năng thực tế của các tổ chức xây lắp ở điều kiện bình thường.

 • Kết cấu xây lắp phải được hệ thống đồng bộ theo yêu cầu kỹ thuật công trình, có thể áp dụng ở điều kiện bình thường và phổ biến, phù hợp với cơ giới hiện tại.

Yêu cầu của định mức là gì?

Công tác xây dựng và phát triển định mức xây dựng là nhiệm vụ thường xuyên trong quản lý Nhà nước. Khi công nghệ thay đổi, điều kiện thi công thay đổi thì định mức phải được sửa đổi cho phù hợp.

Muốn đạt được mục tiêu đó, định mức này phải đạt những yêu cầu sau:

 • Có luận cứ khoa học về kinh tế – kỹ thuật, đảm bảo tính đúng đắn
 • Tình đến thành tựu khoa học kỹ thuật và khả năng thực tế của các tổ chức xây lắp trong điều kiện bình thường.
 • Định mức phải được xác định cho công tác hoặc kết cấu xây lắp tương đối hoàn chỉnh, phù hợp với thiết kế, thi công.
 • Công tác hoặc kết cấu xây lắp trong hệ thống định mức phải được thống nhất theo yêu cầu kỹ thuật công trình, điều kiện thi công bình thường và biện pháp thi công phổ biến.
dinh muc su dung vat lieu trong xay dung
dinh muc su dung vat lieu trong xay dung

Phân biệt định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng (QĐ số 1329/QĐ-BXD) và định mức dự toán xây dựng công trình (định mức 1776)

Trong lâp dự toán công trình xây dựng, nhiều người còn đang phân vân không biết nên áp dụng Quyết định số 1329/QĐ-BXD hay định mức 1776/BXD-VP ngày 6/08/2007 là đúng.

Để trả lời vấn đề này, bạn cần xem lại hướng dẫn sử dụng định mức sử dụng vật liệu tại Quyết định 1329/2016 của Bộ Xây dựng. Theo hướng dẫn này, định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng được sử dụng, tham khảo làm cơ sở để lập định mức dự toán xây dựng công trình, lập kế hoạch và quản lý vật liệu xây dựng công trình.

Như vậy, định mức trong QĐ số 1329/QĐ-BXD không phải là c8n cứ để lập dự toán.

Trong khi đó, Định mức dự toán xây dựng công trình qui định tại CV số 1776/BXD-VP quy định tại mục 3 về hướng dẫn áp dụng như sau:

Định mức dự toán được áp dụng để lập đơn giá xây dựng công trình, làm cơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng, tồng mức đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng

Ngày 22/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 30/BXD-KTXD gửi UBND huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) về việc thực hiện theo Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 kèm theo Công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng.

dinh muc su dung vat lieu trong xay dung

 

1. Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng là định mức kinh tế – kỹ thuật quy định về mức hao phí của từng loại vật liệu để cấu thành nên một đơn vị khối lượng công tác xây dựng (1m3 tường xây gạch, 1m2 lát gạch …) hoặc một loại cấu kiện hay kết cấu xây dựng (một bộ vì kèo, một kết cấu vì chống lò …) phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế – thi công hiện hành.

– Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng được sử dụng, tham khảo làm cơ sở để lập định mức dự toán xây dựng công trình, lập kế hoạch và quản lý vật liệu xây dựng công trình.

– Ngoài thuyết minh và hướng dẫn sử dụng nói trên trong từng phần, từng chương của bộ Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng đều có thuyết minh và hướng dẫn cách thức sử dụng và tính toán cụ thể hao phí vật liệu phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của loại công tác xây dựng, cấu kiện và kết cấu xây dựng cần định mức.

– Đối với các công tác xây dựng, các loại cấu kiện và kết cấu xây dựng chưa được định mức vật liệu trong bộ định mức này hoặc định mức đã có nhưng không phù hợp với điều kiện cụ thể của công trình, dự án thì Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình, tổ chức tư vấn thiết kế và các nhà thầu thi công xây dựng căn cứ vào tài liệu thiết kế công trình, các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy phạm thiết kế – thi công hiện hành, điều kiện thi công công trình… xác định loại vật liệu và thống nhất mức tiêu hao vật liệu phù hợp với công trình xây dựng theo quy định.

2. Quyết định số 1329/QĐ-BXD có hiệu lực kể từ ngày 19/12/2016 nên việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với dự án, công trình thực hiện điều chỉnh theo Quyết định số 1329/QĐ-BXD từ ngày 19/12/2016.

3. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng; việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các thỏa thuận của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Từ khóa:

 • Thông tư số 10 2019 TT-BXD định mức sử dụng vật liệu xây dựng
 • định mức vật liệu xây dựng 10/2019/tt-bxd
 • Tỷ lệ nguyên vật liệu trong xây dựng
 • Hệ số hao hụt vật liệu trong xây dựng
 • Định mức vật tư trong xây dựng 1776
 • Định mức cát chứa vật liệu
 • Định mức hao hụt vật liệu 1784

Nội dung liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button