Kỹ thuật & Công nghệ mới

chứng chỉ thi công điện| Blog tổng hợp các kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật 2023

Phần Giới thiệu của chúng tôi không chỉ là về kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật. Đó là về niềm đam mê của chúng tôi đối với công nghệ và những cách nó có thể làm cho cuộc sống của chúng tôi tốt hơn. Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của công nghệ để thay đổi thế giới và chúng tôi luôn tìm kiếm những điều mới cách sử dụng nó để cải thiện cuộc sống của chúng ta.

chứng chỉ thi công điện, /chung-chi-thi-cong-dien,

Video: Cấu tạo chung và cách nhận biết tụ điện phân cực

Chúng tôi là một nhóm các kỹ sư và nhà phát triển đam mê công nghệ và tiềm năng của nó để thay đổi thế giới. Chúng tôi tin rằng công nghệ có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người và chúng tôi cam kết tạo ra các sản phẩm cải thiện chất lượng cuộc sống cho mọi người Chúng tôi không ngừng thúc đẩy bản thân học hỏi các công nghệ mới và phát triển các kỹ năng mới để có thể tạo ra những sản phẩm tốt nhất có thể cho người dùng của mình.

Chúng tôi là một đội ngũ kỹ sư đầy nhiệt huyết, những người thích tạo các video hữu ích về các chủ đề Kỹ thuật. Chúng tôi đã làm video trong hơn 2 năm và đã giúp hàng triệu sinh viên cải thiện kỹ năng kỹ thuật của họ. và mục tiêu của chúng tôi là giúp mọi người phát huy hết tiềm năng của họ.

Phần Giới thiệu của chúng tôi không chỉ là về kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật. Đó là về niềm đam mê của chúng tôi đối với công nghệ và những cách nó có thể làm cho cuộc sống của chúng tôi tốt hơn. Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của công nghệ để thay đổi thế giới và chúng tôi luôn tìm kiếm những điều mới cách sử dụng nó để cải thiện cuộc sống của chúng ta.

chứng chỉ thi công điện, 2018-09-09, Cấu tạo chung và cách nhận biết tụ điện phân cực, Xem thêm các video khác của PMC tại: http://bit.ly/pmc-on-youtube
Cấu tạo chung và cách nhận biết tụ điện phân cực, Công ty Quản lý Tòa nhà PMC

,

Chứng chỉ thi công điện là gì?

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là bản đánh giá năng lực ngắn của Bộ Xây dựng, Sở xây dựng  về khả năng thi công xây dựng đối với các đơn vị, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng. 

Chứng chỉ thi công điện là chứng chỉ mà một đơn vị, tổ chức khi đủ điều kiện năng lực (thi công, thiết kế, giám sát, thi công, …) sẽ do Bộ xây dựng và Sở xây dựng xét duyệt cấp Giấy chứng nhận chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Mỗi doanh nghiệp, tổ chức sẽ được cấp một mã riêng biệt và duy nhất cho doanh nghiệp để thuận tiện cho việc quản lý, kiểm tra và giám sát.

Chứng chỉ thi công điện được quy định ở đâu?

 • Văn bản 03/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Điện lực.
 • Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13.
 • Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/07/2018 của Chính Phủ quy định về việc cấp chứng chỉ cho các cá nhân, tổ chức, công ty và doanh nghiệp khi tham gia hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.
 • Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức.
 • Nghị định 51/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện.
 • Nghị định 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện.

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng – bắt buộc hay không?

Điều 57 của Nghị định 100/2018/NĐ-CP và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định cụ thể như sau: 

“1. Tổ chức phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực sau đây:

 • Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình.
 • Lập quy hoạch xây dựng.
 • Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp; thiết kế cơ – điện công trình; thiết kế cấp – thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
 • Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 • Thi công xây dựng công trình.
 • Giám sát thi công xây dựng công trình.
 • Kiểm định xây dựng.
 • Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 1. Tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định từ điểm a đến điểm e khoản 1 Điều này phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là chứng chỉ năng lực).
 2. Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng quy định tại khoản 1 Điều này phải là doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc tổ chức có chức năng tham gia hoạt động xây dựng được thành lập theo quy định của pháp luật và đáp ứng các yêu cầu cụ thể đối với từng lĩnh vực hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định này.
 3. Chứng chỉ năng lực có hiệu lực tối đa 10 năm.
 4. Chứng chỉ năng lực có quy cách và nội dung chủ yếu theo mẫu tại Phụ lục IX Nghị định 100/2018/NĐ-CP.
 5. Chứng chỉ năng lực được quản lý thông qua số chứng chỉ năng lực, bao gồm 02 nhóm ký hiệu, các nhóm được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-), cụ thể như sau:

Nhóm thứ nhất: có tối đa 03 ký tự thể hiện nơi cấp chứng chỉ được quy định tại Phụ lục VII Nghị định này.

Nhóm thứ hai: Mã số chứng chỉ năng lực.

 1. Bộ Xây dựng thống nhất quản lý về việc cấp, thu hồi chứng chỉ năng lực; quản lý cấp mã số chứng chỉ năng lực; hướng dẫn về đánh giá cấp chứng chỉ năng lực; công khai danh sách tổ chức được cấp chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của mình; tổ chức thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ năng lực trực tuyến.”

Như vậy, quy định các tổ chức Việt Nam khi tham gia hoạt động xây dựng lĩnh vực cơ – điện công trình bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực. Bạn cần lưu ý chứng chỉ năng lực thi công điện không áp dụng với đối tượng là tổ chức nước ngoài.

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực thi công điện?

Những điều kiện về cấp chứng chỉ năng lực thi cộng điện được quy định tại Điều 65 Nghị định 100/2018/NĐ-CP về điều kiện để tổ chức thi công công trình được cấp chứng chỉ năng lực xây dựng theo từng hạng. Cụ thể:

 • Chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường theo từng hạng.
 • Cá nhân phụ trách thi công có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận và có thời gian công tác phù hợp với từng trình độ.
 • Công nhân kỹ thuật triển khai thực hiện các công việc có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ.
 • Tổ chức, doanh nghiệp có khả năng huy động đủ số lượng trang thiết bị phục vụ quá trình thi công.
 • Đơn vị đã trực tiếp thi công hoạt động công việc thuộc hạng mục công trình liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận chứng chỉ năng lực thi công điện.

Để được cấp chứng chỉ năng lực thi công điện, các doanh nghiệp và tổ chức cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ như:

 • Đơn xin cấp chứng chỉ theo mẫu quy định tại nghị định 100/2018/NĐ-CP.
 • Đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập cơ quan tổ chức.
 • Tập tin chứa ảnh màu bản chính các loại giấy tờ như giấy phép kinh doanh nghiệp.
 • Tệp tin chụp từ bản gốc bản kê danh sách, kinh nghiệm kèm theo chứng chỉ hành nghề, hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt theo mẫu.
 • Bản kê khai kinh nghiệm, máy móc của tổ chức.
 • Bản kê khai năng lực tài chính, hệ thống trang thiết bị.

Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực thi công điện tại Viện Xây dựng?

Viện Xây Dựng là đơn vị hàng đầu trong tư vấn, đào tạo và cấp chứng chỉ năng lực thi công điện theo đúng quy định của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội, là địa chỉ tin cậy được nhiều học viên lựa chọn.

Với phương châm luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, chúng tôi với đội ngũ nhân viên nắm rõ quy định pháp luật về yêu cầu chứng chỉ năng lực, làm việc chuyên nghiệp, tận tâm, hết sức mình hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, kịp thời, chính xác là địa điểm tin cậy cho người lao động.

Đến với chúng tôi quý khách sẽ được hưởng các lợi ích sau:

 • Tư vấn thủ tục cấp chứng chỉ doanh nghiệp, cá nhân quy trình quản lý nghiệp vụ chuyên ngành, các tài liệu khác.
 • Bạn được cắt giảm tất cả các khâu trung gian.
 • Hồ sơ của các bạn được xử lý nhanh gọn, tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí cho doanh nghiệp.
 • Đội ngũ tư vấn là những nhân viên chuyên nghiệp, chính xác, hoạt động 24/24.
 • Tỷ lệ cấp chứng chỉ năng an toàn lao động thành công 100%, đảm bảo hướng tới thứ hạng cao nhất.

Tóm lại, chứng chỉ năng lực thi công điện cũng là một dạng chứng chỉ năng lực xây dựng và phải thỏa mãn điều kiện chung của việc cấp chứng chỉ và điều kiện riêng biệt đối với lĩnh vực điện. 

Để được tư vấn, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc vui lòng liên hệ hotline của chúng tôi: Hotline: 0904.889.859 – 0909 099 583.

Xem thêm nội dung chi tiết chứng chỉ thi công điện ở đây…

1. Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công hoạt động điện lực công trình là gì?

Chứng chỉ thi công xây dựng công trình là một loại chứng chỉ năng lực xây dựng, được cấp bởi Cục quản lý hoạt động xây dựng Bộ xây dựng hoặc Sở xây dựng. Đây được coi như bản đánh giá vắn tắt của cơ quan có thẩm quyền công nhận tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện để được tham gia đấu thầu, thi công xây dựng công trình.

2. Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực thi công điện – công ty điện lực:

Điều 65 Nghị định 100/ 2018 quy định khá rõ ràng về điều kiện để tổ chức thi công công trình được cấp chứng chỉ năng lực xây dựng theo từng hạng. Những điều kiện này bao gồm:

 • Chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường theo từng hạng.
 • Cá nhân phụ trách thi công có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận và có thời gian công tác phù hợp với từng trình độ.
 • Công nhân kỹ thuật triển khai thực hiện các công việc có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ.
 • Tổ chức, doanh nghiệp có khả năng huy động đủ số lượng trang thiết bị phục vụ quá trình thi công.
 • Đơn vị đã trực tiếp thi công hoạt động công việc thuộc hạng mục công trình liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ.

3. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ thi công điện của công ty, tổ chức hoạt động điện lực

Để được cấp chứng chỉ năng lực thi công, các doanh nghiệp và tổ chức cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ như:

 • Đơn xin cấp chứng chỉ theo mẫu.
 • Tập tin chứa ảnh màu bản chính các loại giấy tờ như giấy phép kinh doanh, danh sách cá nhân chủ chốt trong đơn vị và hợp đồng lao động giữa những nhân sự này và doanh nghiệp.
 • Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức.
 • bản kê khai năng lực tài chính, hệ thống trang thiết bị.

Viện quản lý xây dựng là đơn vị hạng đầu trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn. Viện chúng tôi nhận hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và nhận làm dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực thi công điện cho công ty, tổ chức trên toàn quốc. Liên hệ Hotline: 0902.951.568

Những lý do nên chọn đơn vị tư vấn về dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực thi công điện tại Viện quản lý xây dựng

Nếu trong quá trình xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cho tổ chức thi công xây dựng công trình chúng ta gặp phải nhiều khó khăn về việc chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ,… thì Viện quản lý xây dựng sẽ giúp chúng ta giải quyết, gỡ rối mọi vấn đề. Chúng tôi luôn:

 • Hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ, kê khai hồ sơ chính xác, nhằm tăng khả năng thành công
 • Giải quyết những khó khăn, vấn đề mà các doanh nghiệp thường gặp phải trong thời gian ngắn
 • Thay khách hàng nộp hồ sơ tại Bộ xây dựng hoặc Sở xây dựng, đồng thời hỗ trợ khách hàng bổ sung hồ sơ khi cần thiết nhằm tiết kiệm thời gian
 • Trao chứng chỉ ngay cho đơn vị, doanh nghiệp khi có kết quả từ cơ quan có thẩm quyền

Quy trình dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực thi công điện tại viện quản lý xây dựng

So với những địa chỉ tư vấn về dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình khác thì quy trình làm việc tại Viện quản lý xây dựng ngắn gọn, có thể giúp chúng ta tiết kiệm phần lớn thời gian:

 • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu
 • Bước 2: Kiểm tra, đánh giá hồ sơ khách hàng
 • Bước 3: Hướng dẫn chi tiết cách hoàn thiện hồ sơ
 • Bước 4: Nộp hồ sơ của khách hàng đến Sở xây dựng hoặc Bộ xây dựng
 • Bước 5: Bàn giao chứng chỉ đến tận tay các đơn vị, doanh nghiệp

Các đơn vị, công ty, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực điện lực nếu có bất kỳ vấn đề gì cần giải đáp về việc cấp chứng chỉ năng lực xây dựng, chúng ta có thể liên hệ với Viện quản lý xây dựng qua Hotline: 0902.951.568 để được nghe tư vấn trực tiếp hoặc truy cập website: / để tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác.

Xem thêm nội dung chi tiết chứng chỉ thi công điện ở đây…

Hướng dẫn cấp chứng chỉ giám sát cơ điện công trình 2022

I. TỔ CHỨC THI CÔNG CƠ ĐIỆN CÓ CẦN XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC KHÔNG?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 148 Luật xây dựng năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2020, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ năng lực theo quy định của Luật này bao gồm tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; khảo sát xây dựng; lập thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; thi công xây dựng công trình; tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Chứng chỉ năng lực của tổ chức được phân thành hạng I, hạng II và hạng III. 

Mặt khác, theo quy định tại khoản 38 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 (Sửa đổi bổ sung năm 2020) thì thi công xây dựng công trình bao gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng. 

Như vậy, có thể thấy, thi công cơ điện là một phần quan trọng trong thi công xây dựng để hoàn thiện một công trình và tổ chức hoạt động xây dựng khi thi công cơ điện thì phải xin cấp chứng chỉ năng lực theo quy định của pháp luật.

II. ĐIỀU KIỆN CỦA TỔ CHỨC KHI XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC THI CÔNG CƠ ĐIỆN

Để được cấp chứng chỉ năng lực thi công cơ điện, các tổ chức cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 hoặc tổ chức có chức năng tham gia hoạt động xây dựng được thành lập theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề phù hợp với lĩnh vực thi công cơ điện công trình.

Thứ ba, doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng năng lực như sau:

– Hạng I:

+ Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

+ Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 03 năm đối với trình độ đại học, 05 năm đối với trình độ cao đẳng nghề;

+ Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận;

+ Đã trực tiếp thi công công tác xây dựng của hạng mục công trình, công trình hoặc bộ phận công trình (trong trường hợp thi công công tác xây dựng chuyên biệt) liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại đối với trường hợp thi công công tác xây dựng;

+ Đã trực tiếp thi công lắp đặt thiết bị của hạng mục công trình, công trình liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên đối với trường hợp thi công lắp đặt thiết bị vào công trình.

– Hạng II:

+ Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

+ Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 01 năm đối với trình độ đại học, 03 năm đối với trình độ cao đẳng nghề;

+ Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận;

+ Đã trực tiếp thi công công tác xây dựng của hạng mục công trình, công trình hoặc bộ phận công trình (trong trường hợp thi công công tác xây dựng chuyên biệt) liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại đối với trường hợp thi công công tác xây dựng;

+ Đã trực tiếp thi công lắp đặt thiết bị của hạng mục công trình, công trình liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên đối với trường hợp thi công lắp đặt thiết bị vào công trình.

– Hạng III:

+ Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

+ Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận;

+ Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận.

Để tìm hiểu rõ hơn về điều kiện này, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Viện quản lý xây dựng qua hotline: 0989.445.365 để được tư vấn cụ thể với từng trường hợp.

Chứng chỉ năng lực thi công cơ điện công trình

Xem thêm nội dung chi tiết chứng chỉ thi công điện ở đây…

Yêu cầu: Quy Định Tại Mục C, Khoản 3, Điều 16, TT 17/2016/TT­BXD Của Bộ Xây Dựng

Yêu cầu về việc cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát điện gồm các nội dung sau:

 • Cá nhân muốn được cấp chứng chỉ giám sát điện yêu cầu phải có trình độ chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành điện hoặc có liên quan đến hệ thống kỹ thuật công trình: Như điện – cơ điện công trình, thông gió – cấp thoát nhiệt, mạng thông tin – liên lạc, PCCC công trình xây dựng.
 • Nội dung được phép hành nghề hoạt động lĩnh vực điện phải phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, căn cứ theo thời gian và kinh nghiệm thực tế mà cá nhân đó đã tham gia thực hiện giám sát, thi công công trình điện.
Mẫu Chứng chỉ hành nghề giám sát điện công trình

Yêu cầu, điều kiện xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế hiện nay tương đối đơn giản. Đừng bỏ qua cơ hội tìm hiểu thêm về loại chứng chỉ này qua bài viết của Viện Quản Lý Xây Dựng nhé!

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát điện

Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát điện đường dây TBA được quy định tại khoản 2, điều 48; điều 44, điều 45 của nghị định 59/2015/NĐ-­CP của Chính Phủ.

Đối với chứng chỉ giám sát điện hạng I:

 • Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực điện, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 năm trở lên.
 • Có chứng chỉ hành nghề xây dựng còn hạn hoặc đã hết hạn do Sở Xây Dựng cấp.

Đối với chứng chỉ giám sát điện hạng II, III:

 • Có trình độ trung học chuyên nghiệp trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp.
 • Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 5 năm trở lên đối với hạng II và 3 năm đối với hạng III.
Đối với từng hạng, chứng chỉ hành nghề kỹ sư sẽ có những quy định riêng

Bên cạnh chứng chỉ hành nghề giám sát điện, bạn cũng đừng quên tham khảo thêm thông tin về Chứng chỉ hành nghề thiết kế điện công trình để bổ sung những kiến thức hữu ích nhất!

Vì sao nên chọn dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề giám sát điện tại Viện Quản Lý Xây Dựng?

Viện Quản Lý Xây Dựng là đơn vị hàng đầu và tiên phong trong lĩnh vực đào tạo nghiệp vụ ngành xây dựng và tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Viện Quản Lý Xây Dựng liên kết với các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng luôn mang đến những dịch vụ uy tín, đảm bảo thành công với chi phí hợp lý. Lựa chọn đơn vị chúng tôi:

 • Bạn sẽ cắt giảm được tất cả các khâu trung gian.
 • Hồ sơ của các bạn được xử lý nhanh chóng, tiết kiệm tối đa thời gian,công sức, kinh phí.
 • Đội ngũ tư vấn của chúng tôi là những nhân viên chuyên nghiệp, chính xác, hỗ trợ học viên 24/7.
 • Tỷ lệ cấp chứng chỉ hành nghề thành công 100%, đảm bảo hướng tới thứ hạng cao nhất theo mong muốn của học viên.

Mời bạn xem thêm bài viết về việc tư vấn, cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích từ Viện Quản Lý Xây Dựng để cập nhật vô vàn những nội dung hấp dẫn!

Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề giám sát điện công trình: Cục Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1, Các Sở Xây Dựng tại các địa phương cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2 và hạng 3, tất cả các chứng chỉ hành nghề có giá trị hoạt động 5 năm trên toàn quốc tính từ ngày cấp. Hotline Tư Vấn 0968.181.518.

Xem thêm nội dung chi tiết chứng chỉ thi công điện ở đây…

Thi công cơ điện công trình có cần xin giấy phép không?

Trong xây dựng để có thể tạo nên một công trình hoàn chỉnh thì phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Khi thi công nhà thì thường có 2 giai đoạn là phần xây dựng (ngôi nhà được xây dựng hoàn chỉnh từ khung đến các chi tiết) và phần thứ hai là lắp đặt các hệ thống cơ điện để ngôi nhà trở nên hoàn chỉnh và có thể đi vào sử dụng.

Phần lắp đặt các hệ thống cơ điện kể trên là một phần vô cùng quan trọng đối với công trình và đơn vị chịu trách nhiệm thiết kế lắp đặt hệ thống điện, nước, thông khí,… cho công trình gọi là nhà thầu cơ điện.

Căn cứ điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 03/03/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Tổ chức phải có đủ điều kiện năng lực được quy định tại nghị định khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực cụ thể:

 • Khảo sát xây dựng.
 • Lập thiết kế quy hoạch xây dựng.
 • Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng.
 • Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 • Thi công xây dựng công trình.
 • Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.
 • Kiểm định xây dựng.
 • Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo quy định trên thì Nhà thầu hoạt động thi công cơ điện công trình cũng thuộc phạm vi quy định tại điều 83 và cần phải đáp ứng các điều kiện do pháp luật quy định.

Theo quy định tại khoản 2 điều 83: “Tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định từ điểm a đến điểm e khoản 1 Điều này phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng”. Nếu bạn chưa biết gì về chứng chỉ này thì hãy truy cập bài viết:

Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

Như vậy: Nhà thầu thi công cơ điện công trình có cần xin chứng chỉ năng lực theo quy định của pháp luật.

Xem thêm nội dung chi tiết chứng chỉ thi công điện ở đây…

Chứng chỉ giám sát cơ điện công trình là gì?

Chứng chỉ giám sát cơ điện công trình là văn bản xác nhận năng lực hành nghề, do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân để đảm nhận các chức danh hoặc hành nghề độc lập trong lĩnh vực giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình.

Để được cấp chứng chỉ giám sát cơ điện công trình thì cá nhân phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung, điều kiện chuyên môn và điều kiện đối với từng hạng chứng chỉ.

Chuyên ngành đào tạo nào phù hợp 

 • Giám sát công tác xây dựng công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành: điện, cơ khí, thông gió – cấp thoát nhiệt, cấp – thoát nước, chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến lắp đặt thiết bị công trình.

Cụ thể như: Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, kỹ thuật công trình xây dựng,..v.v

(Chứng chỉ hành nghề giám sát cơ điện)

Điều kiện để cấp chứng chỉ giám sát cơ điện là gì?

Theo Điều 66, Điều 67 Nghị định 15/2021/NĐ-CP yêu cầu điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát như sau:

STT Điều kiện cần Điều kiện đủ
Hạng 1 Có bằng ĐH chuyên ngành phù hợp, kinh nghiệm 07 năm Đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên. (đã có CCHN cũ)
Hạng 2 Có bằng ĐH chuyên ngành phù hợp, kinh nghiệm 04 năm Đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên. (đã có CCHN cũ)
Hạng 3 Có bằng ĐH chuyên ngành phù hợp, kinh nghiệm 02 năm, Bằng Cao đẳng, Trung cấp 03 năm Đã tham gia giám sát thi công xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên.

Xem thêm nội dung chi tiết chứng chỉ thi công điện ở đây…

Từ khóa người dùng tìm kiếm liên quan đến chủ đề chứng chỉ thi công điện chứng chỉ thi công điện

PMC Quản lý tòa nhà, quản lý kỹ thuật, Vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa, Lễ tân, Dich vu khach hang, Quan ly chung cu, an toàn cho trẻ em, trung tâm hành chính tp Đà Nẵng, cộng đồng cư dân, an toàn lao động, TTHC Đà Nẵng, Quy trình tác nghiệp

.

Chúng tôi bắt đầu trang web này bởi vì chúng tôi đam mê các kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật. Chúng tôi nhận thấy nhu cầu về video chất lượng có thể giúp mọi người tìm hiểu về các chủ đề kỹ thuật. Chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể tạo ra sự khác biệt bằng cách tạo ra những video vừa nhiều thông tin vừa hấp dẫn. Chúng tôi ‘ liên tục mở rộng thư viện video của mình và chúng tôi luôn tìm kiếm những cách mới để giúp người xem học hỏi.

Tóm lại, việc đạt được các kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật có thể cực kỳ có lợi. Nó không chỉ có thể khiến bạn tự tin và có năng lực hơn trong lĩnh vực của mình mà còn có thể khiến bạn dễ tiếp thị hơn với các nhà tuyển dụng tiềm năng. Kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật có thể mang lại cho bạn lợi thế cạnh tranh trong thị trường việc làm, vì vậy nếu bạn đang muốn cải thiện triển vọng nghề nghiệp của mình, bạn nên dành thời gian để phát triển bộ kỹ năng của mình. Việc đạt được kiến ​​thức và kỹ năng kỹ thuật có thể cực kỳ có lợi vì nhiều lý do. Hơn nữa, việc hiểu các chủ đề kỹ thuật có thể giúp bạn cải thiện khắc phục sự cố và tránh các vấn đề tiềm ẩn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button