Xây dựng & Kiến trúc

Các yêu cầu cơ bản khi thiết kế khung ngang nhà công nghiệp

Khi thiết kế kết cấu công trình nói chung và kết cấu nhà công nghiệp nói riêng, công ty xây dựng nhà xưởng công nghiệp phải thỏa mãn đồng thời hai yêu cầu cơ bản: yêu cầu sử dụng và yêu cầu kinh tế.

Nội Dung Bài Viết

1 Yêu cầu sử dụng1.1 Thuận tiện trong việc lắp đặt thiết bị máy móc1.2 Bảo đảm cho các thiết bị nâng, cầu trục làm việc bình thường1.3 Kết cấu bảo đảm độ bền lâu1.4 Bảo đảm điều kiện thông gió chiếu sáng cho nhà2 Yêu cầu kinh tế3 Tư vấn và báo giá các loại công trình xây dựng
Yêu cầu sử dụng

Yêu cầu về sử dụng thể hiện ở các điểm sau.

Thuận tiện trong việc lắp đặt thiết bị máy móc
Yêu cầu này liên quan đến việc chọn bước cột, đường đi của cầu trục, hệ giằng… của công ty xây dựng nhà xưởng công nghiệp

Bảo đảm cho các thiết bị nâng, cầu trục làm việc bình thường
Muốn vậy kết cấu nhà phải có đủ độ cứng dọc và độ cứng ngang.

Kết cấu bảo đảm độ bền lâu
Yêu cầu này phụ thuộc vào tính chất tác động của tải trọng, ảnh hưởng của môi trường. Tải trọng tác động ảnh hưởng nhiều nhất tới kết cấu là tải trọng cầu trục, tải trọng này có thể dẫn đến phá hoại kết cấu khi đang sử dụng do hiện tượng mỏi. Ảnh hưởng của môi trường chủ yếu là mức độ xâm thực của môi trường lên bề mặt kết cấu gây ăn mòn, làm giảm tiết diện cột dầm. Chỉ số này được đo bằng vận tốc ăn mòn trên bề mặt, tính bằng mm/năm; tùy theo mức độ ăn mòn nhẹ (0,1 mm/năm), trung bình (0,5 mm/năm), mạnh (lớn hơn 0,5 mm/năm) mà có phương pháp bảo vệ thích hợp.

Bảo đảm điều kiện thông gió chiếu sáng cho nhà
Điều kiện này liên quan đến việc công ty xây dựng nhà xưởng công nghiệp chọn nhịp nhà, nhịp cửa mái và chiều cao của cửa kính…

Đồng thời với việc thỏa mãn yêu cầu sử dụng, công ty xây dựng nhà xưởng công nghiệp cần chú ý kết cấu nhà công nghiệp phải đạt hiệu quả kinh tế. Yêu cầu kinh tế phụ thuộc trước hết vào chi phí cho công trình bao gồm: giá thiết kế, giá thành vật liệu, giá thành chế tạo và xây lắp.

Mặt khác, cần tính đến hiệu quả kinh tế do công ty xây dựng nhà xưởng công nghiệp rút ngắn thời gian xây dựng và các chi phí khác như chi phí vận chuyển, bảo trì. Dùng khung thép, do được chế tạo trước trong nhà máy nên thời gian xây dựng công trình chính và công trình phụ trợ… Khi thiết kế công ty xây dựng nhà xưởng công nghiệp cần phải tính đến các yếu tố trên và tìm ra giải pháp tối ưu thỏa mãn tốt nhất các yếu tố đó.

Vấn đề chọn vật liệu làm kết cấu (thép, bê tông cốt thép, hỗn hợp) là vấn đề công ty xây dựng nhà xưởng công nghiệp cần phải giải quyết trước hết.

Back to top button