Cơ khí

Các ký hiệu khác trên bản vẽ Nhât Bản

Có rất nhiều các ký hiệu được sử dụng trên bản vẽ Nhật Bản, dưới dây là 1 số ký hiệu tiêu biểu thường được sừ dụng trên bản vẽ Nhật Bản:

 

Nguồn: http://cnc3s.com

Back to top button