Xây dựng & Kiến trúc

Bản vẽ hoàn công là gì?

Bản vẽ hoàn công là bản vẽ thể hiện tình trạng thực tế của ngôi nhà sau khi hoàn tất xây dựng. Thể hiện rõ kích thước thực tế so với kích thước thể hiện trên bản vẽ thiết kế. Mọi sửa đổi so với thiết kế được duyệt phải được thể hiện rõ trên bản vẽ hoàn công.

=> Bản vẽ hoàn công phản ánh những thay đổi của công trình so với thiết kế ban đầu và cũng bao gồm các hạng mục chi tiết giống bản vẽ gốc.

=> Bản vẽ hoàn công được lập bởi nhà thầu thi công xây dựng.

Tóm tắt nội dung

Vì sao cần phải có bản vẽ hoàn công ?Các yêu cầu của một bản vẽ hoàn côngCác loại bản vẽ hoàn côngCách thể hiện và lập bản vẽ hoàn côngCách thể hiện và lập bản vẽ hoàn công công việc xây dựngCách thể hiện và lập bản vẽ hoàn công bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng, hạng mục công trìnhMẫu bản vẽ hoàn công
Vì sao cần phải có bản vẽ hoàn công ?
1. Là cơ sở cho việc nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hạng mục công trình trước khi đưa vào sử dụng.

2. Là cơ sở để thanh toán, quyết toán và phục vụ cho việc kiểm toán.

3. Là cơ sở để thiết kế phương án bảo vệ công trình trong mọi điều kiện.

4. Là hồ sơ hiện trạng phục vụ cho việc thiết kế, cải tạo, sửa chữa, cơi nới, mở rộng công trình.

5. Là tài liệu giúp cho các cơ quan có thẩm quyền nắm được đầy đủ cấu tạo, thực trạng ban đầu của công trình. Để khai thác sử dụng đúng với khả năng thực tế của công trình, đồng thời có biện pháp bảo trì, sửa chữa cho phù hợp bảo đảm tuổi thọ của công trình.

6. Là tài liệu giúp các cơ quan có thẩm quyền tìm lại các số liệu có liên quan đến công trình.

Back to top button